Analizy Pasażer

Rekordowy ostatni kwartał 2023 roku [RAPORT]

Urząd Transportu Kolejowego podsumował ostatni kwartał 2023 r. na torach. Jak wynika z najnowszych danych, z podróży koleją skorzystało ponad 98 mln osób. – To był zdecydowanie najlepszy kwartał w przewozach pasażerskich od początku roku – informuje UTK.

W całym 2023 r. z kolei skorzystało 374,4 mln pasażerów.
W całym 2023 r. z kolei skorzystało 374,4 mln pasażerów.

Na pokład polskich pociągów między październikiem a grudniem wsiadło 98,3 mln osób. To o 5,1 mln podróżnych więcej niż w ostatnim kwartale roku 2022.

Najczęściej korzystali oni z przewozów o charakterze usług publicznych (PSC) – było to 95,1 mln pasażerów (w porównaniu do 91,2 mln pasażerów w IV kwartale 2022 r. był to wzrost o 4,7%). Z pociągów komercyjnych skorzystało 2,2 mln pasażerów (wzrost o 34,3% w porównaniu do 1,6 mln w IV kwartale 2022 r.). Natomiast z przejazdów okazjonalnych skorzystało ponad 1 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 30,1% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r.

W porównaniu do wyników z IV kwartału 2022 r. udział pasażerów przewiezionych w ramach przewozów PSC zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego, udział przewozów komercyjnych wzrósł o 0,5 punktu procentowego, a przewozów okazjonalnych wzrósł o 0,2 punktu procentowego.

W całym 2023 r. z kolei skorzystało 374,4 mln pasażerów. 97% podróżnych skorzystało z przewozów o charakterze publicznym. Połączenia komercyjne zakończyły rok z udziałem na poziomie 2,2%. Najmniej pasażerów było zainteresowanych przewozami okazjonalnymi –  w 2023 r. było to 0,7% pasażerów.

Praca przewozowa

W IV kwartale 2023 r. pociągi pasażerskie wykonały pracę przewozową na poziomie 6,3 mld pasażerokilometrów. W porównaniu do 6 mld pasażerokilometrów w ostatnim kwartale 2022 r. oznacza to wzrost o 6,1%. Praca przewozowa w przewozach o charakterze usług publicznych wyniosła 5,7 mld pasażerokilometrów, czyli o 5,2% więcej w porównaniu do analogicznego kwartału 2022 r. W zakresie przewozów komercyjnych było to 0,6 mld pasażerokilometrów (wzrost o 17,8%), a w przypadku przewozów okazjonalnych praca przewozowa osiągnęła 10 mln pasażerokilometrów (w tym przypadku spadek o 10,4%).

W IV kwartale 2023 r. udział najpopularniejszych przewozów o charakterze usług publicznych według pracy przewozowej wyniósł niemal 91%, i był o 0,8 punktu procentowego mniejszy niż w ostatnim kwartale 2022 r. Udział przewozów komercyjnych osiągnął poziom 8,8%, czyli wzrósł o 0,9 punktu procentowego. Przewozy komercyjne zdobyły 0,2% udziału w rynku, zaliczając spadek o 0,04 punktu procentowego.

Praca przewozowa osiągnęła w całym 2023 r. poziom 25,6 mld tonokilometrów, z czego 91,8% przypadło przewozom PSC. Przewozy komercyjne wypracowały wynik na poziomie 8,7%, a 0,2% – przewozy okazjonalne.

Niemal 190 nieprawidłowości – UTK o kontrolach pociągów w ferie

Kategoria przewozów

W IV kwartale 2023 r. liczba pasażerów spadła jedynie w kategorii przewozów międzynarodowych (EuroCity o 3,4% oraz osobowych o 8,3%). W pozostałych kategoriach liczba podróżnych wzrosła. Co ciekawe największe wzrosty były w pozostałych kategoriach przewozów międzynarodowych.

Dodaj komentarz