Aktualności

Warsztaty dla firm członkowskich na Politechnice Warszawskiej

17 maja br. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyły się bezpłatne warsztaty dedykowane firmom członkowskim Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Dzięki warsztatom przedsiębiorcy mogli zapoznać się z działalnością naukową i badawczą Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Spotkanie poprowadzili dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW; dr inż. Andrzej Kochan; a także dr. inż. Stanisławowi Gago.
Wydział Transportu prowadzi badania naukowe związane z transportem oraz dyscyplinami pokrewnymi. Przedmiotem są podstawy racjonalnego organizowania i optymalizacji przebiegu procesów transportowych we wszystkich obszarach gospodarki (z wyłączeniem transportu wodnego). Badania prowadzone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych, sterowanie procesami ruchu w transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym), technologię transportu wewnętrznego i magazynowania, dynamikę i diagnostykę układów mechanicznych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych oraz środków transportu, a także eksploatację systemów trakcyjnych oraz kształtowanie infrastruktury transportu.

Szczególnie atrakcją była możliwości zwiedzenia laboratoriów:

  • Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym,
  • Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym,
  • Laboratorium Środowiska Telekomunikacyjnego Inteligentnych Systemów Transportowych.

LS

Dodaj komentarz