Aktualności Tramwaje

Większe dofinansowanie na inwestycję tramwajową w Toruniu

O ponad 7 mln zł wzrasta kwota unijnego dofinansowania dla projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”.

fot. MZK Toruń

Projekt „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego łączna wartość to 72,4 mln zł.

Początkowo przedsięwzięcie obejmujące przebudowę okolic pl. Rapackiego uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 37,2 mln zł. Miasto ubiegało się o zwiększenie tej kwoty. Starania te zakończyły się sukcesem i 11 marca 2021 r. zawarto stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim.

W myśl aneksu kwota dofinansowania zwiększy się do 44,3 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje ponad 76,8 % kosztów całej inwestycji.