Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Województwo kujawsko-pomorskie myśli o powołaniu własnego przewoźnika

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego rozważa powołanie na swoim terenie własnego przewoźnika – informuje redakcję „Raportu Kolejowego” Marszalek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. To alternatywne rozwiązanie na wypadek braku satysfakcjonujących ofert przewozowych złożonych w planowanym przez samorząd przetargu.

– Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na 10 lat – informuje marszałek. – By zapewnić niepozostawiającą najmniejszych wątpliwości transparentność wyboru przewoźników, powołałem zespół, w którym znaleźli się m.in. wskazani przez przewodniczącą sejmiku radni województwa wszystkich opcji politycznych.

 

Czytaj dalej >