Personalia Raport z Polski

Zmiany w zarządzie oraz Radzie Nadzorczej spółki CPK

Kolejne zmiany w spółce Centralny Port Komunikacyjny. W połowie stycznia Maciej Lasek, pełnomocnik premiera ds. CPK, poinformował o odwołaniu dotychczasowej rady nadzorczej i powołaniu nowej. Z funkcją prezesa pożegnał się także Mikołaj Wild. O nowych powołaniach czytamy na oficjalnej stronie spółki.

Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powołała na Członka Zarządu Spółki Dariusza Kusia. Wybrany on został spośród pięciu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym ogłoszonym 22 stycznia.

Dariusz Kuś przez ostatnich 16 lat (2007-2023) był Prezesem Portu Lotniczego Wrocław. Odpowiadał m.in. za zaprojektowanie, organizację finansowania, budowę i przeniesienie działalności lotniska do nowej lokalizacji, a później za realizację inwestycji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Graduate School of Banking w Kolorado. Pracował w firmach inwestycyjnych jako dyrektor ds. inwestycji oraz zasiadał w zarządzie Banku Współpracy Europejskiej. Wcześniej był również dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku i Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK.

W ciągu ostatnich dni doszło też do kolejnej zmiany w Radzie Nadzorczej CPK. 1 lutego Pełnomocnik Rządu ds. CPK Maciej Lasek, działający jako Zgromadzenie Wspólników CPK, powołał Zbigniewa Szafrańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zbigniew Szafrański od 1983 r. zawodowo związany jest z transportem kolejowym. Zajmował m.in. stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w PKP S.A i Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego spółki PKP Energetyka. W latach 2009–2012 pełnił funkcję Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych. Na forum międzynarodowym reprezentował polską kolej w wielu organizacjach, m.in. jako Przewodniczący Forum Systemów Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w Paryżu oraz Przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej Organizacji Kolei Europejskich (CER) w Brukseli. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej o specjalności trakcja elektryczna. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W połowie stycznia został odwołany poprzedni skład Rady Nadzorczej Spółki. W skład nowej Rady Nadzorczej zostali powołani: Filip Czernicki (Przewodniczący, który został oddelegowany do roli Prezesa), Andrzej Ilków (Wiceprzewodniczący), Adam Sanocki (Sekretarz) i Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

19 stycznia Rada Nadzorcza CPK odwołała Mikołaja Wilda, Prezesa CPK i Radosława Kantaka, Członka Zarządu ds. inwestycji kolejowych.  Jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Filip Czernicki został oddelegowany na okres trzech miesięcy do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W składzie Zarządu Spółki CPK pozostał Andrzej Alot, który odpowiada za sprawy finansowe.

Dodaj komentarz