Wydarzenia

ABK organizuje szkolenie dla członków komisji kolejowych

Do piątku 24 lipca zapisać się można na szkolenie dla członków komisji kolejowych. Zajęcia w formie nauczania zdalnego organizuje Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Odbędą się one 30 lipca.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

W trakcie szkolenia omówione będą najczęściej występujęce problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie ma również na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń.
Na szkolenie można zapisywać się do 24 lipca (piątek) za pośrednictwem strony ABK.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz