Pasażer Polregio

Trwa akcja POLREGIO „Przywracamy dobre relacje”

W ramach akcji „Przywracamy dobre relacje”, w porozumieniu z marszałkami województw POLREGIO systematycznie wznawia kolejne regionalne połączenia, zawieszone ze względu na epidemię koronawirusa. Od momentu wdrożenia przez rząd III etapu odmrażania gospodarki, liczba pasażerów Spółki wzrosła w tym czasie o 50%. Jednocześnie przewoźnik dba, by zachowane były wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS m.in. w zakresie zasłaniania ust i nosa oraz ograniczeń co do liczby podróżnych w pociągach. POLREGIO po konsultacjach z operatorami zagranicznymi przywraca także połączenia międzynarodowe.

Wraz z wprowadzaniem kolejnych etapów odmrażania gospodarki, do normalności powraca również transport kolejowy. Spółka POLREGIO, w porozumieniu z władzami poszczególnych samorządów wojewódzkich, które są organizatorem regionalnego transportu kolejowego, stopniowo przywraca kolejne połączenia w ramach akcji „Przywracamy dobre relacje”. Przewoźnik obserwuje ciągły przyrost liczby podróżnych.

– Widzimy systematyczny przyrost liczby naszych pasażerów. Od 18 maja 2020 czyli dnia wprowadzenia przez polski rząd III etapu znoszenia restrykcji, liczba podróżnych wzrosła o połowę i nadal rośnie. Są to regularne przyrosty tydzień po tygodniu, co pokazuje, że pasażerowie czują się coraz bardziej bezpieczni i szybko wracają do pociągów POLREGIO. Jednocześnie cały czas przestrzegamy, aby zachowane zostały wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS odnośnie m.in. zasłaniania ust i nosa oraz ograniczeń co do liczby podróżnych – komentuje Artur Martyniuk – Prezes Zarządu POLREGIO.

W dalszym ciągu obowiązuje szereg środków ostrożności, dzięki którym pasażerowie POLREGIO mogą podróżować bezpiecznie. Mając na uwadze ciągły wzrost zainteresowania podróżnych, przewoźnik na bieżąco monitoruje frekwencję w pociągach i odpowiednio dostosowuje ilość połączeń oraz pojemność składów kursujących na poszczególnych trasach. Bilety na pociągi POLREGIO można m.in. kupić w wielu internetowych kanałach sprzedaży, w tym na stronie polregio.pl lub w aplikacji mobilnej.

POLREGIO opracowało trzy zasady bezpiecznej podróży:

  • Sprawny zakup biletu. Bilety na pociąg warto kupić za pośrednictwem Internetu – w systemie sprzedaży polregio.pl i aplikacji mobilnej POLREGIO. Dokonując transakcji w kasach biletowych i u obsługi pociągu zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania płatności kartą.
  • Zasłanianie ust oraz nosa. Wybierając się w podróż pociągiem POLREGIO należy pamiętać o zabraniu maseczki lub innej osłony na twarz. Prosimy o zasłanianie ust i nosa przez cały czas odbywania podróży, a także o częste mycie rąk.
  • Ograniczona liczba miejsc. W pociągach dostępna jest ograniczona liczba miejsc z uwagi na konieczność zachowania środków ostrożności. Informacje o limicie miejsc są umieszczane m.in. na drzwiach do pociągu.

Dalszy reżim sanitarny w pociągach
We wszystkich pociągach POLREGIO znajdują się apteczki wyposażone w maseczki i rękawiczki. Wzmocniony pozostaje również nadzór nad sprzątaniem składów. W ramach codziennego czyszczenia pociągów, jak i budynków, przewoźnik zleca dodatkowe dezynfekcje elementów takich jak m.in. poręcze i klamki. Działania dezynfekujące uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura.

Od początku pandemii obowiązuje samoczynne otwieranie drzwi bez konieczności użycia przycisku. Obsługa pociągu w dalszym ciągu ogranicza do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z podróżnymi poprzez kontrolę wzrokową dokumentów przewozu, tj. niedotykanie biletów, dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi, kart płatniczych, biletów zakodowanych na kartach, telefonach komórkowych, itp. Zaprzestano kasowania biletów papierowych znakownikiem, a jedynie ograniczono się do skanowania przy użyciu terminala.

Załoga została również przeszkolona na wypadek postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wśród podróżujących.

Aktualne informacje o przywróconych połączeniach POLREGIO są na bieżąco aktualizowane na stronie przewoźnika.

Dodaj komentarz