Tramwaje

Automatyczny system zliczy pasażerów w G-ZM

Automatyczny system zliczy pasażerów komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki nowoczesnym urządzeniom będzie można poznać o której godzinie, gdzie i ilu dokładnie pasażerów podróżuje danym środkiem transportu – tramwajem, trolejbusem lub autobusem. Obecnie prowadzony jest dialog techniczny, który ma na celu m.in. zweryfikowanie możliwości technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów zliczania osób, korzystających z komunikacji miejskiej.

Fot. metropoliagzm.pl

Jak informuje GZM, nowy system zliczania pasażerów pozwoli dokładnie określić liczbę podróżnych w poszczególnych miastach oraz między konkretnymi przystankami. To przełoży się na lepsze dostosowanie rozkładu jazdy oraz wielkości pojazdów na poszczególnych trasach.

Informacje o tym ilu pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej są kluczowe dla racjonalnego planowania poszczególnych kursów – mówi Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu. – Informacje te wskażą nam, kiedy pojazdy są niemal puste, a w których godzinach są przepełnione. Pozwoli to nam na podjęcie działań, by wzmocnić te kursy, które tego wymagają, żeby wszyscy pasażerowie mogli bezpiecznie dojechać do wybranego celu – dodaje.

 

Bramki rejestrujące wejścia i wyjścia znajdują się obecnie w kilkuset pojazdach, jednak w zależności od operatora, dane zbierane są w różny sposób.

Metropolia w pierwszym etapie zamierza wykorzystać istniejącą już infrastrukturę. Chce również zakupić oprogramowanie, które umożliwi pozyskanie ujednoliconych danych oraz zgrupowanie ich we wspólnej bazie. Dalej na tej podstawie możliwe byłoby prowadzenie analiz w oparciu o spójne i rzetelne wyniki w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu.