Inwestycje Przewozy towarowe

Modernizacja linii kolejowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym usprawni przewóz towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe modernizują linie kolejowe z Bytomia do Zabrza Biskupic oraz Maciejowa Północnego i z Mysłowic Brzezinki w stronę Dąbrowy Górniczej Ząbkowice. Inwestycja pozwoli usprawnić przewóz towarów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Fot. PORR

Wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem pozwoli zwiększyć prędkość pociągów do 100 km/h. Trasami pojedzie także większa liczba pociągów. Sprawniejszy przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i regionu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu.

Po zakończeniu okresu projektowego, wykonawca rozpoczął roboty na szlaku BytomBytom Bobrek – Zabrze Biskupice. W pierwszym etapie prowadzony jest demontaż sieci na jednym z dwóch torów. Do wymiany jest 41 km torów i sieci trakcyjnej oraz 32 rozjazdy, co zapewni sprawniejszy przejazd pociągów. Zaplanowano odnowę 35 obiektów inżynieryjnych, to m.in. wiadukty w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej, Grunwaldzkiej, Wolności oraz w Sosnowcu przy ul. Skwerowej. Na stacji Zabrze Biskupice oraz w Maciejowie Północnym wyremontowane będą nastawnie. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa, m.in. na przejeździe w Zabrzu przy ul. Ziemskiej, gdzie zostaną wymienione urządzenia przejazdowe. Dzięki zastosowaniu torów bezstykowych i ekranów akustycznych ograniczone będzie oddziaływanie kolei na otoczenie. Prace torowe przewidziano również na stacji Bytom Bobrek.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w styczniu 2019 roku podpisały z firmą PORR S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 132 na odcinku BytomZabrze Biskupice, linii nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Północny oraz linii nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) – Mysłowice Brzezinka. Wartość inwestycji to ponad 250 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie 2022 roku.

Dodaj komentarz