Inwestycje Wydarzenia

Wiemy, kto przygotuje Studium Wykonalności w GZM

Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykona firma Databout sp. z o.o. Opracowanie dokumentu będzie jednym z ważniejszych kroków w kierunku usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM.

Fot. Patryk Farana / CC

WSW ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w Koncepcji Kolei Metropolitalnej są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Dokument gotowy będzie za około 4 lata – tyle bowiem zajmie opracowanie dwóch rodzajów koncepcji rozwoju.

Pierwsza – tzw. Koncepcja krótkoterminowa – zostanie opracowana do 18 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Obejmie m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma ona zintegrować transport zbiorowy z indywidualnym, poprzez dostosowanie rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów samochodowych.