Inwestycje Wydarzenia

Wiemy, kto przygotuje Studium Wykonalności w GZM

Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykona firma Databout sp. z o.o. Opracowanie dokumentu będzie jednym z ważniejszych kroków w kierunku usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM.

Fot. Patryk Farana / CC

WSW ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w Koncepcji Kolei Metropolitalnej są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Dokument gotowy będzie za około 4 lata – tyle bowiem zajmie opracowanie dwóch rodzajów koncepcji rozwoju.

Pierwsza – tzw. Koncepcja krótkoterminowa – zostanie opracowana do 18 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Obejmie m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma ona zintegrować transport zbiorowy z indywidualnym, poprzez dostosowanie rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów samochodowych.

Ma także zawierać odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na tabor oraz lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Koncepcja docelowa zostanie opracowana do 48 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. Obejmie ona m.in. prognozę ruchu osób, propozycję oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analizę zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizacje i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Jak informuje GZM, wykonawca przygotuje także plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją układów torowych. Zadaniem realizatora będzie również propozycja modelu integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Przeanalizowane zostaną różne modele własności operatora Kolei Metropolitalnych – własna spółka GZM, czy też zewnętrzna.

Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego. Dokument ma też zawierać analizy dotyczące finansowania inwestycji.

W trakcie tworzenia dokumentu uwzględnione muszą zostać realizowane i planowane przez PKP PLK inwestycje kolejowe oraz plany dot. budowy CPK.

Przetarg na Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej został ogłoszony przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drugiej połowie lutego b.r.

Decyzja Komisji Przetargowej o wyborze oferty Databout sp. z o.o. (wcześniej WYG International Sp. z o.o.) uprawomocni się 19 czerwca b.r.

Dodaj komentarz