Raport z Polski Wydarzenia

Metro Warszawskie wybrało wykonawcę prac przedprojektowych I etapu III linii metra

Firma ILF Consulting Engineers Polska wykona prace przedprojektowe dla I etapu III linii metra. Umowa w sprawie została podpisana w piątek 26 listopada.

Fot. metro.waw.pl

– Podpisana właśnie umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj. Budowa metra ma priorytet, pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

Na przygotowanie wyznaczonych prac spółka będzie miała 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.

spółka ILF Consulting Engineers Polska przygotuje:

  • Projekt koncepcyjny – Raport wstępny i końcowy,
  • Ustali strefy wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;
  • Oceni stan budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;
  • Przeanalizuje wpływ drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;
  • Przygotuje dokumentację Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;
  • Program funkcjonalno-użytkowy,
  • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

III linia metra przeprowadzona zostanie ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.