Raport z Polski Wydarzenia

Metro Warszawskie wybrało wykonawcę prac przedprojektowych I etapu III linii metra

Firma ILF Consulting Engineers Polska wykona prace przedprojektowe dla I etapu III linii metra. Umowa w sprawie została podpisana w piątek 26 listopada.

Fot. metro.waw.pl

– Podpisana właśnie umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj. Budowa metra ma priorytet, pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

Na przygotowanie wyznaczonych prac spółka będzie miała 18 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Spółka ILF Consulting Engineers Polska przygotuje:

  • Projekt koncepcyjny – Raport wstępny i końcowy,
  • Ustali strefy wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą;
  • Oceni stan budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra;
  • Przeanalizuje wpływ drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających;
  • Przygotuje dokumentację Hydrogeologicznej i Geologiczno-Inżynierskiej;
  • Program funkcjonalno-użytkowy,
  • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

III linia metra przeprowadzona zostanie ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Przebieg tego odcinka został wyznaczony na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko) i wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju.

– Łączymy Pragę z centrum. Za ponad dwa lata powstanie most pieszo-rowerowy. Rozbudujemy także metro w prawobrzeżnej części Warszawy. Praski odcinek M3 znacznie ułatwi podróżowanie mieszkańcom dużych osiedli na Gocławiu, Grochowie i Kamionku – dodaje prezydent.

 

Przed nami rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie”. Eksperci w studium transportowym oszacują koszty i korzyści różnych wariantów przebiegu metra, co pozwoli na wybór przebiegu kolejnych linii i docelowego kształtu sieci metra w Warszawie.

Dodaj komentarz