Raport z Polski Wydarzenia

Nowy Program utrzymaniowy na kolei – Rada Ministrów przyjęła uchwałę

Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia „Rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Na realizację programu przeznaczono ponad 49 mld zł.

Fot. ilustracyjne
Fot. ilustracyjne

Przedstawiony Radzie Ministrów program to kontynuacja obowiązującego 5-letniego projektu, realizowanego do 2023 r.

Ministerstwo Infrastruktury konsekwentnie realizuje wieloletnie programy kolejowe. Przykładem takich działań są m.in. inwestycje realizowane w ramach programu utrzymaniowego, który zapewnia zarządcom infrastruktury kolejowej stabilne finansowanie prac naprawczych — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

O programie mówił także Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

— Przyjęty przez Radę Ministrów program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych. Duże znaczenie ma również dla zapewnienia długofalowych efektów modernizacji linii kolejowych — stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Z programu będą mogły skorzystać:

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej. Znajduje się w nim także dodatkowa prognoza kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzona na lata 2029-2035. Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz