Raport z Polski Wydarzenia

Święto Kolejarza: Prezydent RP przyznał Złote Krzyże Zasługi

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyły się oficjalne uroczystości związane z Dniem Kolejarza. W ich trakcie przyznano m.in. nadane przez Prezydenta RP Złote Krzyże Zasługi za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój kolei.

– Z okazji dorocznego Święta Kolejarza pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, których droga zawodowa, a często również wielka życiowa pasja związane są z funkcjonowaniem i rozwojem kolejnictwa – przekazał Prezydent RP Andrzej Duda, w liście skierowanym do pracowników kolei. – Proszę przyjąć życzenia wszelkiej osobistej pomyślności oraz satysfakcji i sukcesów w pracy, która jest w istocie służbą Rzeczypospolitej i jej obywatelom. Państwa codzienny trud przyczynia się do wzrostu gospodarki narodowej i awansu cywilizacyjnego Polski. Dziękuję Państwu za sumienność, zaangażowanie i stałe doskonalenie umiejętności, za troskę o wysoką jakość usług świadczonych pasażerom i przedsiębiorstwom. Proszę też przekazać serdeczne pozdrowienia i podziękowania Państwa najbliższym, bo przecież i oni współtworzą wielką kolejarską rodzinę.

W trakcie obchodów Dnia Kolejarza, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Andrzej Dera, wręczył, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe.

Za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój kolei Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali:

Minister, wręczył także Medale Za Długoletnią Służbę, nadane, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

W trakcie Gali 460 pracowników kolei otrzymało odznakę „Zasłużony dla Kolejnictwa”. To zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane pracownikom kolei za szczególne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie rozwoju kolejnictwa.

Kilka słów do zebranych skierował w liście Premier RP Mateusz Morawiecki. Na ręce kolejarzy przekazał go sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

– Uczestnikom dzisiejszej gali pragnę przekazać wyrazy szczerego uznania i serdeczne gratulacje. Transport kolejowy ma strategiczne znaczenie dla każdego państwa, dla jego gospodarki, komunikacji i bezpieczeństwa. Polska kolej już od czasów swojego powstania była instytucją wyjątkową. Praca na kolei stała się formą służby wojskowej, a prestiż zawodu kolejarza wiązał się ze szczególnym etosem opartym na odpowiedzialności, sumienności i poczuciu misji względem ojczyzny. Polscy kolejarze odegrali kluczową rolę w istotnych wydarzeniach w naszej historii.” — Czytał w liście od Premiera Andrzej Bittel.

 

Uroczysta Gala z okazji Święta Kolejarza, zorganizowana przez spółkę PKP S.A. oraz Związek Pracodawców Kolejowych.

Dodaj komentarz