Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego

Wskazany system lokalizacji kontenerów, w oparciu o GPS, z powodzeniem wdrożyła firma ABAX, realizując projekt wraz z Uni-logistics, na całym przebiegu Nowego Jedwabnego Szlaku. – Dzięki temu, urządzenia ABAX monitorowały położenie kontenerów w sposób ciągły. Raz dziennie dla jednostek stojących oraz w odstępie, co 1-2 h dla poruszających się kontenerów – wskazuje Cezary Kowal, Doradca Klienta Biznesowego ABAX Poland Sp. z o. o.

Wirtualny plac kontenerowy ułatwia szybki wynajem

Oprócz monitorowania drogi inteligentnego kontenera, technologie IT wykorzystuje się w samym procesie składowana jednostek. Dzięki temu firmy zainteresowane wynajęciem kontenera, mogą mieć szybki dostęp, za pośrednictwem platformy elektronicznej, do informacji o wolnych kontenerach. – Kontener może znajdować się w obiegu lub w centrum dystrybucji, ale ważne jest to, że znana jest jego dostępność geograficzna (lokalizacja) oraz czasowa (termin dostępności) [4]. Szybkość wymiany informacji między właścicielami jednostek a firmami przewozowymi jest jedną z głównych zalet wskazanego systemu. Co więcej, zmniejszeniu ulegają także niezbędne formalności, które od tej pory realizowane są zdalnie. Umożliwia to dopełnienie formalności bez przenoszenia kontenera z powrotem na depot czy terminala intermodalnego.

Telematyka to przyszłość, ale…

– Nowoczesne systemy informatyczne (w tym systemy OCR) wymagają ogromnych nakładów finansowych, które z ekonomicznego punktu widzenia mają uzasadnienie i rację bytu dopiero przy osiągnięciu pewnej skali działalności (np. określonej liczby przeładunków w wypadku terminali). Dla terminali przeładowujących kilkadziesiąt tysięcy kontenerów rocznie tego typu inwestycje są po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. Poziom dofinansowania w systemy OCR na terminalach intermodalnych musiałby być na poziomie ok. 75% aby znaleźli się chętni do inwestowania i wdrażania tego typu rozwiązań. – zaznacza Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.