Analizy Pasażer Raport z Polski

Bilety kolejowe chętniej kupujemy online [STATYSTYKA]

Coraz częściej bilety kolejowe kupujemy przez aplikacje mobilne i internet – nie zaś w okienkach kasowych. Najnowsze statystyki, przekazane przez Urząd Transportu Kolejowego, jasno wskazują rosnącą popularność e-platform. Sprzedaż biletów online po raz pierwszy, od czasu prowadzenia przez UTK statystyk, wyprzedziła tradycyjną sprzedaż kasową.

Pasażerowie coraz chętniej kupują bilety na pociągi online, rezygnując ze stania w kolejkach do kas (fot. Łukasz Bryłowski / PKP PLK)
Pasażerowie coraz chętniej kupują bilety na pociągi online, rezygnując ze stania w kolejkach do kas (fot. Łukasz Bryłowski / PKP PLK)

W 2022 r. pociągami podróżowało 342,2 mln osób, najwięcej od dekady. W ubiegłym roku pasażerowie kolei kupili przez aplikacje mobilne i internet 35% biletów, a w kasach biletowych 29,3%. Udział kanałów internetowych w liczbie sprzedawanych biletów zwiększył się o 7,1 punktu procentowego rok do roku.

– Najczęściej przez Internet kupowane są bilety jednorazowe, relacji dalekobieżnych i z odpowiednim wyprzedzeniem – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Wśród  kanałów dystrybucji biletów od kilku lat odnotowuje się także wyższe wykorzystanie automatów biletowych, zarówno stacjonarnych na stacjach i przystankach, jak i tych zamontowanych w pojazdach. W 2021 r. na zakup biletu w biletomacie stacjonarnym zdecydowało się 8,3% podróżny, a w pojazdach 0,9%. W 2022 r. było to już odpowiednio 8,4% i 1,1%.

 

kanał dystrybucji

2019

2020

2021

2022

stacjonarne kasy biletowe

46,5%

39,3%

35,1%

29,3%

 aplikacje i internetowe systemy sprzedaży

14,3%

18,2%

27,9%

35,0%

obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)

16,2%

17,6%

21,5%

20,8%

automaty stacjonarne (na stacjach)

6,6%

7,5%

8,3%

8,4%

automaty mobilne (w pojazdach)

0,6%

0,7%

0,9%

1,1%

pozostałe

15,8%

16,7%

6,2%

5,3%

Spadki w kanałach dystrybucji biletów

Największe spadki w kanałach dystrybucji biletów od lat dotyczą stacjonarnych kas biletowych. W 2018 r. ich udział wynosił jeszcze ponad 50%, w 2022 r. był już poniżej 30% wszystkich sprzedanych biletów. Pierwszy raz inne kanały dystrybucji okazały się bardziej popularne niż kasy. Zmniejszyło się także zapotrzebowanie na zakup biletów u drużyn konduktorskich. W 2021 r. udział takich biletów w ogólnej sprzedaży wynosił 21,5%, a w 2022 r. spadł do poziomu 20,8%. Zazwyczaj taka forma pozyskania biletu wiąże się z dodatkowymi kosztami.

W 2022 r. udział internetowej sprzedaży biletów w ogólnych przychodach z ich dystrybucji wzrósł o 7,3 punktu procentowego (z 27 % do 34,3%), natomiast udział w przychodach z biletów zakupionych w kasach biletowych spadł o 5,1 punktu procentowego. Najczęściej to w kasach sprzedawane są bilety długookresowe, które generują większy przychód, dlatego spadek przychodów nie jest tak znaczący, jak w przypadku spadku udziału w sprzedaży.

kanał dystrybucji

2021

2022

stacjonarne kasy biletowe

40,9%

35,8%

aplikacje i internetowe systemy sprzedaży

27,0%

34,3%

obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie)

17,6%

16,7%

automaty stacjonarne (na stacjach)

7,6%

6,8%

automaty mobilne (w pojazdach)

0,8%

0,9%

pozostałe

6,1%

5,4%

 

Dodaj komentarz