Raport z Polski Wydarzenia

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Fot. Jacek Halicki / CC

Wzmocnienie uprawnień prezesa UTK oraz zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi – to tylko część z kilku zmian, które zawarte zostały w przyjętym dziś przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego. Po nowelizacji kolej stać się ma bardziej konkurencyjna, a krajowy rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej.

O jakich zmianach mówimy?

Wzmocniono niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej (chodzi np. o PKP Polskie Linie Kolejowe SA).

Czytaj dalej >