Tabor Wydarzenia

Tylko PESA chce dostarczyć nowe pociągi dla woj. kujawsko-pomorskiego

Tylko PESA złożyła ofertę na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Fot. Pesa Bydgoszcz

W marcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją na domówienie kolejnych 6 pojazdów.

Prawo opcji zostało podzielone na dwie części: pierwsza część jest zależna od sytuacji, w której oferta nie przekroczy budżetu dofinansowania ze środków Polskiego Ładu. Druga część prawa opcji obejmujące natomiast dostawę pięciu EZT-ów jest zależne od dysponowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027.

Na ten moment wiemy, że w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez PESA Bydgoszcz. Producent zaproponował wykonanie podstawy zadania za 46 002 000 zł brutto.

Oferta ta przekroczyła szacunki zamawiającego, który przewidział budżet w wysokości 36 mln zł brutto za dostawę jednego EZT-a wraz z 96 miesięcznym okresem serwisowania pojazdu. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac utrzymaniowych przy pojazdach przez okres 8 lat również w przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji i dokupi kolejne EZT-y.

Termin wykonania zadania podstawowego określono na maksymalnie 42 miesiące od dnia zawarcia umowy. W przypadku prawa opcji będzie to również 42 miesiące od dnia przekazania informacji o rozszerzeniu kontraktu. Samorząd będzie miał czas najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku, aby poinformować wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

Więcej o EZT-ach

Będą to jednostki czteroczłonowe, które rozpędzą się do 160 km/h. W pojeździe ma znaleźć się przynajmniej 180 miejsc siedzących (w tym 10 uchylnych). Układ siedzeń 2+2 w rzędzie, uwzględniające ustawienie foteli naprzeciwko (minimum 12 układów naprzeciwległych). Przy każdym fotelu ma zostać zabudowane gniazdko 230V oraz 2 gniazda USB 5V.

Przewidziano także udogodnienie dla rowerzystów. W każdym pojeździe mają zostać zainstalowane stojaki dla co najmniej 6 rowerów w jednym ze skrajnych członów pojazdu.

W pojeździe będą zabudowane dwie toalety. Jedna z toalet ma być dostosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnością. To właśnie przy tej toalecie mają zostać wydzielone dwa miejsca na ustawienie wózków inwalidzkich. W tej samej strefie zostaną zainstalowane pomosty, które ułatwią wjazd wózków do pojazdu.

Na udogodnienie będą mogli liczyć także pracownicy drużyn konduktorskich. Na skrajnych czołach, bezpośrednio za ścianą przedziału maszynowego przewiduje się powstanie stanowiska dla kierownika pociągu. Takie stanowisko będzie oddzielona od części pasażerskiej przez aluminiowo-szklaną konstrukcję. Kierownik pociągu będzie miał na miejscu dostęp do monitoringu CCTV, mikrofonu, do dyspozycji będzie miał także, wieszak, szafkę, stolik oraz gniazdka elektryczne.

W pojeździe nie zabraknie także defibrylatora AED, który zostanie stosownie oznaczony.

Oprócz tego, pojazdy mają być wyposażone w system zliczania pasażerów. Ponadto zamawiający wskazał, że pojazdy powinny zostać wyposażone w system z możliwością przesyłania danych lokalizacji pojazdu, tak aby mogły być one przekazywane do PKP PLK. Jest to najprawdopodobniej związane z chęcią udostępnienia lokalizacji “na żywo” w aplikacji Portal Pasażera.

Dodaj komentarz