Aktualności

Ostatnie dni na zgłoszenie dworców do konkursu

Jeszcze tylko do końca lipca można zgłaszać swoje kandydatury do konkursu „Dworzec Roku 2023”, którego główną ideą jest promowanie nowoczesnych i funkcjonalnych dworców kolejowych w Polsce. Wśród osób zgłaszających organizatorzy rozlosują mapę polskiej sieci kolejowej.

Grafika. Dworzec Roku

Celem organizowanej przez Fundację ProKolej szóstej edycji konkursu jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce, a także zebranie i upowszechnienie dobrych praktyk w obsłudze podróżnych. Istotne jest także zwrócenie uwagi, że polska kolej zmienia się na lepsze i zyskują na tym wszyscy. Stąd możliwość swobodnego zgłaszania wyróżniających się dworców jest dostępna nie tylko dla głównych użytkowników – czyli podróżnych – ale również wszystkich zainteresowanych: władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz turystycznych, pracowników i sympatyków kolei.

Do konkursu „Dworzec Roku 2023” zgłaszać można obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego w naszym kraju. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury, itp.). Wyłączone z udziału w konkursie są natomiast dworce uhonorowane w poprzednich jego edycjach.

Propozycje z całej polski można przesłać do 31 lipca za pośrednictwem krótkiego formularza dostępnego na stronie https://dworzec-roku.pl/glosowanie/. Warto zaznaczyć, że w tym roku organizator przewidział specjalną atrakcję dla osób zgłaszających dworce do konkursu – możliwość wygrania mapy polskiej sieci kolejowej, inspirującej do podróży koleją po Polsce.

Dalszy harmonogram konkursu przedstawia się następująco. Zgłoszone dworce zostaną zweryfikowane przez kapitułę konkursu i część trafi do audytów. Następnie niezależni specjaliści sprawdzą poszczególne propozycje, zwracając m.in. uwagę na: funkcjonalność, design, zagospodarowanie przestrzeni, czystość, oświetlenie, jakość komunikatów stacyjnych oraz czytelność informacji pasażerskiej, dostępność parkingów, atrakcyjność otoczenia czy profesjonalizm obsługi. Po gruntownej analizie wyników audytów zostanie wyłoniona finałowa grupa dworców. Główną nagrodę przyzna jury konkursowe, a także pasażerowie w głosowaniu internetowym na nagrodę publiczności.

Dodaj komentarz