Aktualności Tabor Wydarzenia

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Utrzymanie szyn metodą LINSINGER’a

Największe wyzwanie na sieciach transportu szynowego “Koleje na całym świecie” są obecnie konfrontowane z rosnąca liczbą pasażerów jak też ze wzrostem tonażu przewożonych rokrocznie ładunków.

Operatorzy kolejowi stanęli przed koniecznością takiej reorganizacji, by w jej wyniku zapewnić niezawodność kolei, eliminując przestoje. Obserwowany na całym świecie trend wzrostowy branży kolejowej stanowi jedno z największych wyzwań dla prac utrzymaniowych szyn. Jednym z największych zagrożeń są tutaj pęknięcia szyn, tzw. „head-checks”, które dramatycznie zwiększają ryzyko awarii szyn, skracając jednocześnie znacząco jej trwałość.

Rozwiązanie – Technologia frezowania szyn firmy LINSINGER W związku z wprowadzeniem ostatnio na rynek przyrządów diagnostycznych, opartych na pomiarach prądów wirowych, służących do detekcji pęknięć (head-checks), takie uszkodzenia można łatwo wykrywać a w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, mierzyć je i oceniać. Badania szyn sieci kolejowych i kolejek podziemnych (metra), prowadzone we współpracy z naszymi Klientami wykazały, że możliwe jest znalezienie pęknięć, które dotychczas pozostawały ukryte pod powierzchnią szyny. Reakcją na to jasno rozpoznawalne zagrożenie, były pojawiające się różne pytania, w jaki sposób można byłoby obniżyć to ryzyko, a jednocześnie przedłużyć żywotność szyn.

W zależności od pozostającej do dyspozycji wysokości główki szyny, takie pęknięcia, jak też inne wady szyn mogą zostać w całości usunięte dzięki zastosowaniu metody frezowania firmy LINSINGER. Pozwala to na zaoszczędzenie znaczących kosztów związanych z wymianą szyn, przy jednoczesnym wydłużeniu ich czasu użytkowania. Głębokość obróbki metodą frezowania może być indywidualnie ustawiana w zakresie od 0,3 a 5 mm. Uszkodzony materiał, wraz z pęknięciem zostaje usunięty podczas jednego przejazdu maszyny, nie zmieniając przy tym struktury metalurgicznej materiału szyny.