Aktualności Tabor Wydarzenia

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Utrzymanie szyn metodą LINSINGER’a

Największe wyzwanie na sieciach transportu szynowego “Koleje na całym świecie” są obecnie konfrontowane z rosnąca liczbą pasażerów jak też ze wzrostem tonażu przewożonych rokrocznie ładunków.

Operatorzy kolejowi stanęli przed koniecznością takiej reorganizacji, by w jej wyniku zapewnić niezawodność kolei, eliminując przestoje. Obserwowany na całym świecie trend wzrostowy branży kolejowej stanowi jedno z największych wyzwań dla prac utrzymaniowych szyn. Jednym z największych zagrożeń są tutaj pęknięcia szyn, tzw. „head-checks”, które dramatycznie zwiększają ryzyko awarii szyn, skracając jednocześnie znacząco jej trwałość.

Rozwiązanie – Technologia frezowania szyn firmy LINSINGER W związku z wprowadzeniem ostatnio na rynek przyrządów diagnostycznych, opartych na pomiarach prądów wirowych, służących do detekcji pęknięć (head-checks), takie uszkodzenia można łatwo wykrywać a w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, mierzyć je i oceniać. Badania szyn sieci kolejowych i kolejek podziemnych (metra), prowadzone we współpracy z naszymi Klientami wykazały, że możliwe jest znalezienie pęknięć, które dotychczas pozostawały ukryte pod powierzchnią szyny. Reakcją na to jasno rozpoznawalne zagrożenie, były pojawiające się różne pytania, w jaki sposób można byłoby obniżyć to ryzyko, a jednocześnie przedłużyć żywotność szyn.

W zależności od pozostającej do dyspozycji wysokości główki szyny, takie pęknięcia, jak też inne wady szyn mogą zostać w całości usunięte dzięki zastosowaniu metody frezowania firmy LINSINGER. Pozwala to na zaoszczędzenie znaczących kosztów związanych z wymianą szyn, przy jednoczesnym wydłużeniu ich czasu użytkowania. Głębokość obróbki metodą frezowania może być indywidualnie ustawiana w zakresie od 0,3 a 5 mm. Uszkodzony materiał, wraz z pęknięciem zostaje usunięty podczas jednego przejazdu maszyny, nie zmieniając przy tym struktury metalurgicznej materiału szyny.

Ponad 40 maszyn na całym świecie LINSINGER posiada długie doświadczenie produkcyjne i badawcze w zakresie budowy i projektowania maszyn do utrzymania szyn kolejowych. Z powodu wyżej wymienionych problemów, już na początku lat 90-tych, LINSINGER, jako pierwsza firma na świecie, zbudowała pierwszą maszynę do mobilnego frezowania szyn. Pierwsza maszyna frezująca została przekazana odbiorcy w 1995 roku i do chwili obecnej pracuje jeszcze na rynku niemieckim. W związku z odniesionym sukcesem technologii frezowania szyn metodą LINSINGER’a na sieciach kolei niemieckich (DB) i ciągłego wzrostu zainteresowania tą metodą innych operatorów, firma LINSINGER dostarczyła już ponad 40 pojazdów frezujących różnym kolejom na całym świecie. Klienci na całym świecie wysoko oceniają jakość technologii utrzymania szyn firmy LINSINGER.

Jeden z klientów firmy LINSINGER z Azji napisał: „Po intensywnych badaniach technicznych podjęliśmy decyzję nabycia pojazdu frezującego firmy LINSINGER. Ta metoda obróbki szyn jest obecnie najnowocześniejszą technologią na świecie. Maszyna spełniła z nadwyżką nasze wszelkie oczekiwania”. Sukces dzięki innowacyjnej technologii Frezująco-szlifujące maszyny LINSINGER’a pracują na zasadzie „Single-Pass-Processing”, podczas utrzymania i napraw linii kolejowych. Do uzyskania idealnego profilu szyny, dzięki kombinacji frezowania i szlifowania w tym samym cyklu roboczym, potrzebny jest tylko jeden przejazd. W przeciwieństwie do profilowania metodą samego szlifowania, maszyny frezujące LINSINGER’a pracują bez wysokiego docisku do powierzchni szyny, eliminując ryzyko pęknięcia szyny i zmian metalurgicznych struktury, spowodowanych przegrzewaniem (niebieskie przebarwienie). Pojazdy frezujące LINSINGER’a pracują z najwyższą precyzją przywracając profil poprzeczny i wzdłużny szyny. Oznacza to dla użytkowników pojazdów szynowych minimalne zużycie, redukcję hałasu i poprawę kontaktu koło – szyna.MG 31 – skoncentrowany know- how LINSINGER’a Pojazd frezująco – szlifujący MG 31 stanowi skoncentrowany wynik intensywnych badań i prac kadry inżynierskiej firmy LINSINGER.

Dodaj komentarz