Aktualności Personalia

Zmiany w zarządzie PKP S.A.

Andrzej Olszewski i Mirosław Antonowicz dołączyli do zarządu PKP S.A.
Do tej pory zarząd spółki był jednoosobowy.

Jednoosobowy zarząd trwał od momentu powołania na prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego. Mirosław Antonowicz jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego w Kolegium Finansów i Zarządzania oraz adiunktem Katedry Marketingu. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej, Zarządzania w Handlu Zagranicznym na SGH i Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno- Prawnych na SGH. Ukończył także Szkołę Trenerów Biznesu.

W okresie od czerwca 2006 roku do listopada 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. regulacji rynku w Urzędzie Transportu Kolejowego. Karierę zawodową rozpoczął w PKP w 1980 roku. Przez wiele lat był menedżerem i członkiem rad nadzorczych spółek sektora kolejowego – m.in pracował na stanowisku członka zarządu, dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych w PKP Cargo. Założyciel wspólnie z partnerami i szef nowo powstałego Centrum Naukowo-Biznesowego Logistics and Procurement Center (LPC) w Akademii Leona Koźmińskiego. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Andrzej Olszewski jest z wykształcenia ekonomistą.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów w SGH, posiada dyplom EMBA, jest licencjonowanym maklerem. Pracował w instytucjach finansowych, korporacjach międzynarodowych oraz w prywatnych spółkach kapitałowych.

RK

Dodaj komentarz