Aktualności

Polregio z porozumieniami płacowymi we wszystkich województwach

Zarząd Polregio podpisał w środę ostatnie porozumienie ze Stroną Społeczną dotyczące podwyżki dla pracowników w woj. zachodniopomorskim. Oznacza to, że pracownicy Polregio we wszystkich zakładach przewoźnika od 1 września otrzymają podwyżki wynagrodzenia w wysokości 800 złotych.

Zdjęcie. Polregio

Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki uzyskaniu zgody Marszałka województwa zachodniopomorskiego. W poniedziałek 2 października zgodę na zwiększenie kosztów wynagrodzeń wyraził Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki temu postulowane przez stronę społeczną podwyżki obejmą od 1 września wszystkie regionalne zakłady Polregio. Pracownicy otrzymają podwyżki wraz z pensją za wrzesień, tj. 10 października.

– Dziękujemy Marszałkom województw za wsparcie i zaangażowanie w cały proces zwiększenia pensji pracowników Polregio. To sukces negocjacyjny obu stron oraz wymierna korzyść finansowa dla zatrudnionych w spółce. 15 Marszałków wyraziło zgodę na wdrożenie podwyżek m.in. z funduszy pochodzących ze wzrostu sprzedaży biletów, co z kolei jest efektem rekordowych wyników przewozowych spółki. Polregio cały czas podejmuje działania mające na celu zwiększenie liczby przewożonych pasażerów, a tym samym dalszy wzrost przychodów przewozowych. Jednocześnie optymalizujemy koszty, w tym związane ze zużyciem energii i stale poprawiamy efektywność prowadzenia przewozów – mówi Adam Pawlik, prezes zarządu Polregio S.A.

Dodaj komentarz