Analizy Przewozy towarowe

Wzrosty w przewozach towarowych Grupy PKP CARGO [RAPORT]

Grupa PKP CARGO podsumowała przewozy towarowe w maju br. W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, odnotowała prawie 30 proc. wzrost. Kolejny miesiąc z rzędu wzrosły także udziały rynkowe Grupy.

W maju 2021 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,8 mln ton towarów (+28,5 proc. r/r). W tym czasie Grupa odnotowała wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o +25,1 proc. r/r do poziomu 2,0 mld tkm. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w maju 2021 roku ukształtowały się na poziomie 39,75 proc., czyli wzrosły o 1,84 p.p. według masy towarowej i 43,05 proc. (+3,15 p.p.) względem pracy przewozowej.

W porównaniu r/r wzrosły przewozy Grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (+38,9 proc.), kamień, żwir i wapno (+18,7 proc.), koks i węgiel brunatny (+110,8 proc.), metale i wyroby (+54,5 proc.), nawozy sztuczne (+51,9 proc.). O 9,3 proc. r/r wzrosły także przewozy intermodalne.

W ujęciu miesiąc do miesiąca przewozy Grupy PKP CARGO w maju zwiększyły się o +0,2 proc. m/m. Jednocześnie w przypadku pracy przewozowej dynamika zmian przewozów względem poprzedniego miesiąca odnotowała minimalne zmniejszenie o -1,1 proc. m/m.

– Nie powinien nikogo dziwić bardzo wysoki wzrost przewozów towarów masowych w stosunku do maja 2020 roku. Przed rokiem mieliśmy do czynienia z lockdownem, a teraz polska gospodarka dynamicznie się rozwija, zakłady wytwarzają coraz więcej towarów, co powoduje wzrost zapotrzebowania na transport surowców, prefabrykatów i gotowych wyrobów. O wiele wyższy niż przed rokiem jest także popyt na energię elektryczną i dlatego w maju przewieźliśmy znacznie więcej węgla kamiennego niż w maju 2020 roku – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.