Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych w kujawsko-pomorskim

PKP Polskie Linie Kolejowe poprawiły bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych w województwie kujawsko-pomorskim. Nowe urządzenia pojawiły się w dwunastu takich miejscach, m.in. w Rypinie, Chełmży czy Śliwicach. Łączny koszt prac to prawie 18 mln zł.

Przejazd kolejowo-drogowy we Wrocławkach (fot. Eugeniusz Kołodyński | PLK)
Przejazd kolejowo-drogowy we Wrocławkach (fot. Eugeniusz Kołodyński | PLK)

Na przejazdach kolejowo-drogowych PLK zabudowała nowe sygnalizatory świetlne, przygotowała nową nawierzchnię drogową i torową oraz energooszczędne oświetlenie LED. Inwestycje realizowane były w: Chełmży, Rypinie, Śliwicach, Obrowie, Wałdowie Szlacheckim, Dąbrowie Chełmińskiej, Wrocławkach, Firlusie, Grzywnie, Bielczynach, Lubiczu i Małym Rudniku. Nowe urządzenia zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami.

Modernizacja przejazdów została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Łączny koszt prac wyniósł blisko 18 mln zł netto. Środki na realizację zadania pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Bezpieczniej dla kierowców i pasażerów w pociągach

Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg z torami jest jednym z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dlatego konsekwentnie poprawiamy jego poziom także na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Nowe urządzenia na przejazdach znajdują się m.in. na zrewitalizowanej trasie Toruń Wschodni – Chełmża oraz na trasie Kutno – Toruń. W 2023 r. wymieniona została nawierzchnia na 8 przejazdach, w tym w Warlubiu, Brzozie i Świekatowie.

Dodaj komentarz