Wydarzenia

PKP TELKOL idzie do sądu. “Będziemy walczyć o dobre imię spółki”

Zarząd PKP TELKOL w oficjalnym komunikacie odniósł się do informacji publikowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dot. Planów zwolnień grupowych w warszawskiej spółce. – To informacje całkowicie nieprawdziwe – komentują przedstawiciele PKP TELKOL. Pełną treść informacji publikujemy poniżej.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało opinię publiczną o planowanych zwolnieniach grupowych w spółce PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzekome zwolnienia grupowe miały objąć aż 678 pracowników spółki. Są to informacje całkowicie nieprawdziwe. Mimo to, stały się one źródłem wielu publikacji prasowych w Internecie, stacjach telewizyjnych i radiowych. Mając na uwadze rangę zarzutów stawianych spółce oraz podstawowe zasady rzetelności i staranności dziennikarskiej, autorzy takich publikacji powinni umożliwić PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Tak się jednak nie stało, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych spółki.

Całkowicie koniecznym w tej sytuacji jest więc poinformowanie opinii publicznej o rzeczywistym stanie faktycznym sprawy – opartym na prawdzie.

Zarząd PKP TELKOL sp. z o.o. od wielu miesięcy prowadzi dialog ze związkami zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który m.in. reguluje kwestię świadczeń przysługujących pracownikom – w sposób korzystniejszy, niż przepisy Kodeksu pracy. W obecnej sytuacji spółka nie jest w stanie wypłacać tych świadczeń z uwagi na pogarszającą się kondycję finansową. Obie strony przywołanych rokowań zgodziły się w kwestii konieczności zmiany części zapisów układu zbiorowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, wymaga to dostosowania warunków umów o pracę w trybie wypowiedzeń zmieniających. Intencją Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. jest rozwój firmy, poszerzenie zakresu jej działalności, a w przyszłości zwiększanie zatrudnienia. Tym samym, spółka nie zamierza i nie planuje przeprowadzenia zwolnień grupowych. Należy podkreślić, że związki podpisały 28 maja 2020 r. nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który na nowo będzie regulował wszelkie uprawnienia pracowników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. Tym bardziej dziwi fakt, iż przed kilkoma dniami spółka otrzymała negatywną odpowiedź OPZZ w zakresie usunięcia nieprawdziwych informacji zawartych w artykule. Ponadto, OPZZ w swoim wystąpieniu wskazało, że jego działanie w żadnym wypadku nie narusza dóbr osobistych spółki PKP TELKOL sp. z o.o. – nie można mu przypisać bezprawności, a spółka nie poniosła też krzywdy. Sam zaś fragment spornego artykułu oraz wystąpienia medialne przewodniczącego OPZZ mieściły się w granicach ram dopuszczalnej krytyki i stanowi działanie w uzasadnionym interesie publicznym. Twierdzenia te stanowią jednak przede wszystkim próbę manipulacji, której trzeba się stanowczo przeciwstawić. Intencją spółki nigdy nie było przeprowadzenie definitywnych zwolnień grupowych pracowników, a o ochronę swojego dobrego imienia i reputacji PKP TELKOL sp. z o.o. będzie walczyć w sądzie.

Dodaj komentarz