Aktualności

Bezpieczny przejazd – kampania, która pobudza wyobraźnię

Podsumowanie prowadzonych w 2018 roku działań w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd to ponad tysiąc prelekcji edukacyjnych skierowanych do dzieci, kilkaset akcji prewencyjnych dla dorosłych, dziesiątki tysięcy broszur i ulotek rozdystrybuowanych wśród społeczeństwa, tysiące instruktorów szkół nauki jazdy z materiałami dydaktycznymi na temat bezpieczeństwa na przejazdach oraz wdrożenie ogólnopolskiego projektu #ŻółtaNaklejkaPLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu podnoszenie świadomości Polaków o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.
Kampania „Bezpieczny przejazd” skierowana jest do praktycznie każdej grupy wiekowej. Odbiorcami są dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia, jak i dorośli. Szczególnie wiele działań skierowanych jest do ostatniej grupy. Zróżnicowane działania edukacyjne i prewencyjne nakierowane są na kierowców, instruktorów i podmioty odpowiedzialne za przygotowanie uczestników ruchu drogowego.
Wynika to z faktu, że za 99% wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiedzialni są właśnie kierowcy. Łamanie przepisów, próby pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, lekceważenie sygnalizacji ostrzegawczej oraz znaku STOP, a także ryzykowne omijanie zamkniętych rogatek czy nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami wymuszają działania ukierunkowane na zmianę mentalności samych kierujących oraz zrozumienie, że skrzyżowanie drogi publicznej z kolejową wymaga od nas samych wyjątkowej uwagi i ostrożności.
W związku z tym w zeszłym roku na potrzeby kampanii „Bezpieczny przejazd” opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano ponad 200 tys. materiałów edukacyjnych i informacyjnych w wersji drukowanej i elektronicznej. Ponadto powstały ulotki i broszury, filmy z przejazdów, animacje edukacyjne, infografiki, prezentacje oraz materiał promocyjny w programie śniadaniowym. Zrealizowano także briefingi prasowe na terenie całej Polski z udziałem mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz opracowano i rozpowszechniono kilkadziesiąt informacji prasowych na temat najważniejszych etapów i projektów kampanii „Bezpieczny przejazd”.

Kluczowa ŻółtaNaklejkaPLK

 Głośnym echem w zeszłym roku odbił się projekt #ŻółtaNaklejkaPLK. Jego celem jest łatwiejsza lokalizacja przejazdu. W ramach projektu oznakowano wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, zarządzane przez spółkę, specjalnymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi, z jednoczesnym zintegrowaniem powstałej w ten sposób bazy danych z systemem wykorzystywanym przez operatorów numeru alarmowego 112. Na każdej takiej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny (INI) przejazdu. Informacje zawarte na naklejkach pozwalają na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu/przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr tel. alarmowego 112. Szybka reakcja zwiększa szansę np. zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości, tym samym może zapobiec nieszczęśliwemu zdarzeniu.
Co ważne ŻółtaNaklejkaPLK działa bowiem od czerwca 2018 r., kiedy uruchomiono projekt, z naklejek skorzystano już 417 razy dzwoniąc pod nr alarmowy 112 i wykorzystując informacje na nich zawarte.

Dodaj komentarz