Wydarzenia

Transport na miarę

W Warszawie odbyła się konferencja CUPT dotycząca poszukiwania najlepszych standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ 2014–2020.

O najnowszych trendach wśród metod stosowanych w badaniach ewaluacyjnych w transporcie, jakości zbierania i analizy danych, dyskutowano podczas kolejnej już konferencji organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wydarzenie, które odbyło się 12 grudnia br. w Warszawie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT w wystąpieniu otwierającym podkreślił wagę rozmów i tworzenia przestrzeni do czerpania wzajemnych inspiracji w obszarze badań transportowych.
Dzisiejsza konferencja to kolejne wydarzenie CUPT, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie próby poszukiwania standardów i metod oceny efektów realizacji miejskich projektów transportowych.
Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, zaznaczył istotną rolę badań w określaniu strategii wizji polityki transportowej w kolejnej perspektywie finansowej.
Cieszę się, że już nikt nie zadaje sobie pytania – czy badać? Dziś zastanawiamy się – jak to robić. Dobrze, że będziemy mogli być lepiej przygotowani do programowania nowej perspektywy finansowej.
Według Dyrektora Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jarosława Orlińskiego, należy skoncentrować się na tych strategiach, które dadzą najlepszy efekt w zakresie zrównoważonej miejskiej polityki transportowej.
Podczas pierwszej sesji analizowano podejście instytucjonalne w kontekście badań – w tym efekty inwestycji oraz ocenę długoterminowego wpływu dużych projektów transportowych na infrastrukturę, emisję i zatłoczenie dróg.
W drugiej sesji, uwaga została poświęcona praktycznemu wymiarowi prowadzenia badań. Miedzy innymi przedstawiono wyniki analizy długoterminowego wkładu dużych projektów w sektorze transportu, dyskutowano o doświadczeniach z realizacji przeprowadzonych badań i pomiarów ruchu, a także wykorzystaniu narzędzi Big Data w konstruowaniu rozwiązań transportowych.
Podczas konferencji odbyły się również dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, nauki i biznesu oraz zarządców transportu miejskiego, podczas których zaprezentowano też wyniki analizy i pilotażu zleconego przez CUPT.
Tematem pierwszego panelu były wyzwania związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych pozyskiwanych w badaniach. Pojawiły się pytania: Jak zadawać celne a dobre pytania badawcze, jakie źródła danych i do jakich celów można je wykorzystywać w analizie potrzeb transportowych mieszkańców miast. W drugim panelu dyskusyjnym, rozmowy zostały ukierunkowane na zagadnienia związane z podnoszeniem jakości ewaluacji zgodnie z nowymi trendami badawczymi oraz wyzwaniami w zakresie tworzenia metodologii na potrzeby oceny efektu wpływu interwencji publicznych w obszarze transportu miejskiego.
Główne wnioski i rekomendacje z dyskusji to:

  • Efekty powinno się podzielić na ekonomiczne, społeczne itd., badać je na różnym poziomie – od lokalnego do krajowego. Nie powinniśmy bać się nowych technologii. Dzięki temu ewaluacja będzie bardziej kompleksowa i łatwiejsza do przeprowadzenia.
  • Najbardziej efektywne jest łączenie metod klasycznych z tymi, które przynosi przyszłość (np. Big Data). Badania muszą być użyteczne, a wnioski wprowadzane w życie. Powinniśmy komunikować się ze społeczeństwem.
  • Wyniki badań powinny być jak najszerzej udostępniane, aby móc wdrażać projekty na rzecz dobrostanu społecznego.
  • Warto zastanawiać się już na etapie wariantowania, dlaczego dany wariant realizujemy.
  • Powinniśmy rozumieć ideę mobilności i mówić o niej w możliwie zrozumiały sposób.

Jest to kolejna konferencja po konferencji, którą zorganizowaliśmy w kwietniu 2017 roku, na której chcielibyśmy wspólnie podyskutować, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami w zakresie próby poszukiwania standardów i metod oceny efektów realizacji projektów, miejskich projektów transportowych. Nie jest to na pewno temat łatwy, jest to temat, który dotknęliśmy bezpośrednio dokonując ewaluacji ex post poprzedniej perspektywy finansowej i osi związanej z transportem publicznym, gdzie staraliśmy się znaleźć wspólne mianowniki i wspólne cechy projektów miejskich, staraliśmy się te projekty w jakiś sposób porównać, aby wyciągnąć wnioski, który z tych projektów się udał lepiej, który może trochę gorzej, i na kanwie tego doświadczenia stwierdziliśmy iż nie jest to temat prosty i nie jest to temat w pełni, jak to się mówi kolokwialnie zaadresowany CUPT.
Przemysław Gorgol

 

Dodaj komentarz