Aktualności

Zmiana TSI Hałas została przyjęta

Państwa członkowskie UE przyjęły projekt zmiany Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI).
Hałas na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei w czwartek 31 stycznia 2019 r.

Przyjęcie projektu oznacza, że znane są ostateczne założenia procesu obowiązkowego wyposażania wagonów towarowych w kompozytowe wstawki hamulcowe. Co ważne projekt zawiera rozwiązania, które są korzystne dla Polski. Prace nad zmianą TSI w zakresie hałasu rozpoczęły się już na początku 2016 r. i spotykały się ze szczególnym zainteresowaniem polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań.
Ostatecznie w przyjętym rozwiązaniu zakłada się wytypowanie specjalnych odcinków linii kolejowych – cichych sekcji, na których ruch pociągów towarowych z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi nie będzie możliwy. Mają to być odcinki o minimalnej długości 20 km, na których średnio w latach 2015-2017 przejechało powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej na dobę. Lista cichych sekcji zostanie opublikowana przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej po 9 miesiącach od wejścia w życie specyfikacji. Należy spodziewać się, że cichymi sekcjami zostaną główne ciągi towarowe zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Dla Polskie istotne jest to, że wynegocjowano szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych. W rezultacie pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Do końca 2026 roku wagony te będą mogły bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji. Podobne reguły znajdą także zastosowanie do innych rodzajów wagonów, których dostosowanie do nowych wymagań byłoby bardzo kosztowne. Polscy przewoźnicy kolejowi unikną zatem kosztownych zmian związanych z dostosowaniem wagonów do nowych wymagań.
W przypadku natomiast wagonów nieobjętych wyłączeniami, które będą się poruszać po cichych sekcjach, to będą musiały zostać wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe w terminie do 7 grudnia 2024 r. Proces wymiany wstawek może być wsparty dofinansowaniem z funduszu CEF w wysokości od 250 euro za wagon w ruchu do 100 km/h i do 600 euro za wagon w ruchu do 120 km/h.
Publikacja TSI Hałas w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w maju tego roku.

RK

Dodaj komentarz