Aktualności

Wielka Brytania: rząd ogłasza plany reformy sektora kolejowego

W Wielkiej Brytanii powstał plan powołania do życia Great British Railways (GBR), nowego scentralizowanego organu, który przejmie obecnego zarządcę infrastruktury Network Rail i będzie odpowiedzialny za integrację, planowanie i zarządzanie siecią.

Great British Railways, nowy organ publiczny, ma zintegrować koleje krajowe, pełnić rolę właściciela infrastruktury, pobierać dochody z opłat, zarządzać i planować zadania na sieci oraz ustalać  większość opłat i rozkładów jazdy. Tak w zarysie wygląda reforma zwana Williamsa-Shappsa dla kolei, który został ogłoszony 19 maja.

Dla kolej na wyspach utworzenie Great British Railways jest największą zmianą w branży od ćwierć wieku. Istniejący zarządca infrastruktury Network Rail zostanie wchłonięty przez Great British Railways. Zostanie również opracowany nowy 30-letni plan rządowy dla kolei, który obejmie inwestycje w infrastrukturę i nową strategię taryfową w celu zapewnienia kierunku rozwoju sektora.  Jednym z celów ma być program Restoring Your Railway, mający na celu przywrócenie linii zamkniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Ponadto plan Williamsa-Shappsa zakłada kompleksowy i kosztowny plan środowiskowy, który zostanie zrealizowany do 2022 r., a będący w zgodzie z założeniami uzyskania neutralności klimatycznej i redukcji dwutlenku węgla.

Rząd twierdzi, że Wielkie Koleje Brytyjskie przyczynią się do znacznego zwiększenia wydajności zmniejszając złożoność i powielanie, zwiększając elastyczność, zmieniając praktyki pracy oraz ułatwiając tańsze inwestycje.

Grant Shapps, sekretarz stanu ds. Transportu:

– Great British Railways wyznacza nową erę w historii naszych kolei. Stanie się znaną marką ze śmiałą nową wizją dla pasażerów – punktualnymi usługami, prostszymi biletami i nowoczesną zieloną koleją, która spełnia potrzeby narodu”.

Zgodnie z planem Great British Railways zaangażuje prywatnych operatorów do obsługi pociągów zgodnie z rozkładami jazdy i taryfami określonymi w modelu podobnym do usług Transport for London Overground i Docklands Light Railway. Rząd twierdzi, że prywatni operatorzy będą odgrywać istotną i często większą rolę niż w poprzednim modelu franczyzy, który dobiegł końca we wrześniu.

Kontrakty na usługi pasażerskie zastąpią krajowe kontrakty kolejowe (NRC), które są obecnie negocjowane z operatorami franczyzowymi w celu zastąpienia umów o awaryjnych środkach naprawczych (ERMA), wprowadzone w celu wsparcia większości operatorów franczyzowych podczas pandemii koronawirusa, podczas gdy liczba pasażerów pozostała ograniczona. Kontrakty NRC zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku i będą obowiązywać przez dwa lata, stanowiąc pomost do reform przewidzianych w Umowach o przewóz pasażerów. Umowy te będą zawierały silne zachęty dla operatorów do świadczenia usług wysokiej jakości i zwiększania liczby pasażerów.

Co najważniejsze, w przeciwieństwie do franczyzy, umowy o świadczenie usług pasażerskich nie będą uniwersalne dla wszystkich.

 

Dodaj komentarz