Aktualności

Wielka Brytania: rząd ogłasza plany reformy sektora kolejowego

W Wielkiej Brytanii powstał plan powołania do życia Great British Railways (GBR), nowego scentralizowanego organu, który przejmie obecnego zarządcę infrastruktury Network Rail i będzie odpowiedzialny za integrację, planowanie i zarządzanie siecią.

Great British Railways, nowy organ publiczny, ma zintegrować koleje krajowe, pełnić rolę właściciela infrastruktury, pobierać dochody z opłat, zarządzać i planować zadania na sieci oraz ustalać  większość opłat i rozkładów jazdy. Tak w zarysie wygląda reforma zwana Williamsa-Shappsa dla kolei, który został ogłoszony 19 maja.

Dla kolej na wyspach utworzenie Great British Railways jest największą zmianą w branży od ćwierć wieku. Istniejący zarządca infrastruktury Network Rail zostanie wchłonięty przez Great British Railways. Zostanie również opracowany nowy 30-letni plan rządowy dla kolei, który obejmie inwestycje w infrastrukturę i nową strategię taryfową w celu zapewnienia kierunku rozwoju sektora.  Jednym z celów ma być program Restoring Your Railway, mający na celu przywrócenie linii zamkniętych w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Ponadto plan Williamsa-Shappsa zakłada kompleksowy i kosztowny plan środowiskowy, który zostanie zrealizowany do 2022 r., a będący w zgodzie z założeniami uzyskania neutralności klimatycznej i redukcji dwutlenku węgla.

Rząd twierdzi, że Wielkie Koleje Brytyjskie przyczynią się do znacznego zwiększenia wydajności zmniejszając złożoność i powielanie, zwiększając elastyczność, zmieniając praktyki pracy oraz ułatwiając tańsze inwestycje.