Analizy

Bezprzewodowa łączność pomiędzy pojazdami (C2C)

Modernizacja taboru kolejowego bardzo często obejmuje wdrożenie sieci Ethernet o dużej przepustowości zapewniającej łączność między różnymi systemami pokładowymi. Dzięki przełącznikom Hirschmann z serii OCTOPUS a także okablowaniu BELDEN (EN45545), instalacja tego rodzaju sieci w obrębie pojazdu staje się stosunkowo prosta.

Wykonanie połączenia pomiędzy pojazdami poprzez złącze zespolone, tak aby nie utracić istniejących certyfikatów taboru może być trudniejsze. Użycie technologii bezprzewodowej pozwala rozwiązać problem, ale jednym z wyzwań jest unikanie nieprawidłowych połączeń między pojazdami stojącymi obok.

Firma Hirschmann w urządzeniach bezprzewodowych BAT450 oraz OpenBAT zaimplementowała protokół C2C (coach to coach), który umożliwia automatyczne zestawianie połączeń typu punkt-punkt pomiędzy Access Pointami zainstalowanymi w pojazdach.

OpenBATy wyposażone są w dwa interfejsy radiowe, które mogą być skonfigurowane jako łącze agregowane pozwalające stworzyć wydajną i niezawodną sieć szkieletową.

RK

MD

Dodaj komentarz