Analizy

Opóźnienie większe, niż wcześniej. UTK podsumował punktualność pociągów w IV kwartale roku

Urząd Transportu Kolejowego podsumował punktualność pociągów w IV kwartale 2019 r. Według prezentowanych danych, do stacji końcowej punktualnie dojechało 91,75 proc. pociągów pasażerskich i 40,72 proc. towarowych. Od października do końca grudnia przewoźnicy uruchomili ponad 540 tys. pociągów – niespełna 430 tys. pasażerskich oraz ponad 110 tys. towarowych. Przez ten okres odwołano 3 594 pociągów pasażerskich oraz 9 306 towarowych.

Do 5 minut i 59 sekund spóźnienie odnotowało 65,1 proc pociągów, co daje 66,1 tys. pojazdów. Ponad 33 proc., czyli 33,9 tys. pociągów do stacji docelowej dojechały z opóźnieniem wyższym niż 5 minut i 59 sekund, lecz nie większym niż godzina.

Średni czas opóźnień powyżej 5 minut i 59 sekund wyniósł w czwartym kwartale 22 minuty i 30 sekund. W porównaniu do III kwartału roku, średnia ta była o ponad minutę niższa (21 min. 26 sek).

Liczba pociągów pasażerskich odwołanych w październiku, listopadzie oraz grudniu 2019 r. wyniosła kolejno 1 099, 1 169 oraz 1 326.

Najwięcej opóźnień pociągów odnotowano w październiku (89,46 proc.) Na wynik ten miał wpływ m.in. pożar stacji przekaźnikowej odpowiedzialnej za kontrolę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Leszczynach w województwie śląskim. Skutkowało to opóźnieniami na trasach pociągów krajowych i międzynarodowych.

W październiku stacja Leszczyny wymieniona została 1461 razy jako przyczyna opóźnienia pociągów (16 października 2019 r. dotyczyło to 123 przejazdów, wcześniej stacja była wskazywana także jako miejsce opóźnień związanych z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

– Koniec roku stanowił poważne wyzwanie organizacyjne dla przewoźników w województwie śląskim Zdarzenie na stacji Leszczyny ilustruje specyfikę transportu kolejowego, gdzie jedna miejscowa sytuacja może przynieść realne konsekwencje dla ruchu kolejowego w całym kraju. Świadczy o tym chociażby znaczny spadek punktualności w październiku. – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego