Analizy

Opóźnienie większe, niż wcześniej. UTK podsumował punktualność pociągów w IV kwartale roku

Urząd Transportu Kolejowego podsumował punktualność pociągów w IV kwartale 2019 r. Według prezentowanych danych, do stacji końcowej punktualnie dojechało 91,75 proc. pociągów pasażerskich i 40,72 proc. towarowych. Od października do końca grudnia przewoźnicy uruchomili ponad 540 tys. pociągów – niespełna 430 tys. pasażerskich oraz ponad 110 tys. towarowych. Przez ten okres odwołano 3 594 pociągów pasażerskich oraz 9 306 towarowych.

Do 5 minut i 59 sekund spóźnienie odnotowało 65,1 proc pociągów, co daje 66,1 tys. pojazdów. Ponad 33 proc., czyli 33,9 tys. pociągów do stacji docelowej dojechały z opóźnieniem wyższym niż 5 minut i 59 sekund, lecz nie większym niż godzina.

Średni czas opóźnień powyżej 5 minut i 59 sekund wyniósł w czwartym kwartale 22 minuty i 30 sekund. W porównaniu do III kwartału roku, średnia ta była o ponad minutę niższa (21 min. 26 sek).

Liczba pociągów pasażerskich odwołanych w październiku, listopadzie oraz grudniu 2019 r. wyniosła kolejno 1 099, 1 169 oraz 1 326.

Najwięcej opóźnień pociągów odnotowano w październiku (89,46 proc.) Na wynik ten miał wpływ m.in. pożar stacji przekaźnikowej odpowiedzialnej za kontrolę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Leszczynach w województwie śląskim. Skutkowało to opóźnieniami na trasach pociągów krajowych i międzynarodowych.

W październiku stacja Leszczyny wymieniona została 1461 razy jako przyczyna opóźnienia pociągów (16 października 2019 r. dotyczyło to 123 przejazdów, wcześniej stacja była wskazywana także jako miejsce opóźnień związanych z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

– Koniec roku stanowił poważne wyzwanie organizacyjne dla przewoźników w województwie śląskim Zdarzenie na stacji Leszczyny ilustruje specyfikę transportu kolejowego, gdzie jedna miejscowa sytuacja może przynieść realne konsekwencje dla ruchu kolejowego w całym kraju. Świadczy o tym chociażby znaczny spadek punktualności w październiku. – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

Na opóźnienia wpłynęły także potrącenia oraz wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych.

W IV kwartale 2019 r. opóźnienia powyżej 2 godzin odnotowano w 367 przejazdach pasażerskich:

  • 86 razy przyczyną był wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub kolizja na przejeździe kolejowo-drogowym
  • 153 razy – potrącenie osoby postronnej lub dzikiej zwierzyny
  • 185 razy – defekt taboru kolejowego

– Zdarzenia niebezpieczne w transporcie kolejowym oraz awarie taboru kolejowego wciąż mają znaczący wpływ na stabilność przewozów kolejowych. Dużym problemem, zwłaszcza w województwie wielkopolskim, są zderzenia z dziką zwierzyną leśną, które potrafią unieruchomić lub uszkodzić pojazdy szynowe – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

Październik 2019 okazał się także najgorszym miesiącem dla przewozów towarowych. Do stacji docelowej punktualnie dojechało 39 proc. ze wszystkich składów. Na wynik ten również wpłynął pożar na stacji Leszczyny.

Wśród wszystkich opóźnionych pociągów towarowych w IV kwartale największą grupę (74,70 proc.) stanowiły składy, których opóźnienie przekroczyło 119 minut i 59 sekund (ponad 51 tys. pociągów). Średni czas opóźnień dla wszystkich pociągów towarowych wyniósł w tym okresie 603 minuty. Liczba pociągów pasażerskich odwołanych w październiku, listopadzie oraz grudniu wyniosła kolejno 3 637, 2 998 oraz 2 671.

Reklama