Inwestycje

Komfortowe i bardziej dostępne – PKP PLK inwestuje w warszawskie stacje i przystanki

Fot. Radek Kołakowski

PKP PLK w 2019 r. zainwestowały ponad 3 mln zł na działania zwiększające komfort i dostępność kolei dla osób korzystających z warszawskich stacji i przystanków. Do tej pory zainstalowano nowe windy, platformy, wiaty oraz tablice informacyjne. W lutym do użytku oddane zostaną kolejne 4 windy na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Urządzenia mają ułatwić dostęp z wiaduktu drogowego nad torami na oba perony stacji. Windy wyposażone zostały w klimatyzację, ogrzewanie oraz system komunikatów głosowych dla niewidomych. Na urządzenia przeznaczono ponad milion złotych.

Od 2019 roku z nowych wind korzystać mogą też pasażerowie na linii obwodowej z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej.

Na stacji Warszawa Wschodnia poprawiła się dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Uruchomione zostały tam platformy przyporęczowe. Docelowo w ramach modernizacji linii średnicowej będą tam nowe windy i schody ruchome.

– Na transport kolejowy zwykle patrzymy poprzez pryzmat dużych inwestycji na liniach kolejowych oraz modernizacji dworców. Ale dla podróżnych codziennie korzystających z usług kolei, w tym dla osób o ograniczonej możliwości porusza się, duże znaczenie mają udogodnienia w postaci wind, czytelnych oznaczeń czy schodów ruchomych. Dlatego na uznanie zasługują wszystkie działania, które podnoszą komfort obsługi pasażerów – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.