Przewozy towarowe

UTK i grupa PKP S.A. opracują “Program Rozwoju Bocznic Kolejowych”

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz przedstawiciele Zarządu PKP S.A. podpisali porozumienie o współpracy przy opracowaniu „Programu Rozwoju Bocznic Kolejowych”. Sygnowanie odbyło się poprzez wymianę dokumentów.

Liczba bocznic w Polsce spada od lat. Związane jest to ze zmianami gospodarczymi, jakie zachodzą w kraju od trzech dekad. Pomimo wielu prowadzonych modernizacji, istnieje ryzyko, że niedostateczna i nierównomiernie rozmieszczona liczba obiektów towarowej infrastruktury punktowej uniemożliwi efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego.

Podpisane porozumienie jest kontynuacją wspólnych działań Urzędu i grupy PKP na rzecz rozwoju bocznic. Współpraca ma na celu wymianę informacji oraz doświadczeń na temat funkcjonowania bocznic kolejowych w Polsce w celu zdiagnozowania zagrożeń oraz wskazania szans rozwoju. W ramach Programu opracowane zostaną wytyczne do podejmowania działań wspierających budowę, rozwój i funkcjonowanie bocznic.

Czytaj dalej >