Wydarzenia

Ciepło odpadowe ogrzeje mieszkańców Warszawy

Ciepło odpadowe powstające w tunelach warszawskiego metra służyć będzie ogrzewaniu mieszkań w stolicy. W procesie tym miasto współpracować będzie z Danią. W czwartek 1 lutego na peronie stacji Stadion Narodowy porozumienie na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla podpisali polscy urzędnicy oraz delegacja Królestwa Danii.

Delegacja Królestwa Danii na stacji Stadion Narodowy Metra Warszawskiego.
Delegacja Królestwa Danii na stacji Stadion Narodowy Metra Warszawskiego.

Częścią porozumienia jest odzyskiwanie ciepła odpadowego z metra warszawskiego. Współpraca stolicy z Królestwem Danii, będąca spójna z Zieloną Wizją Warszawy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.

– Jako Ambasada Królestwa Danii z siedzibą w Warszawie cieszymy się, że możemy pomóc w realizacji tego projektu, który jest doskonałym przykładem polsko-duńskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju miast – przekazał Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

 

O nowych, proekologicznych rozwiązaniach dla stolicy mówił zastępca prezydenta Warszawy.

-Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki współpracy z rządem duńskim, będziemy prowadzili innowacyjny projekt, który w pełni wpisuje się w naszą politykę dotyczącą neutralności klimatycznej. Technologię odzysku ciepła odpadowego z metra wykorzystamy przy budowie trzeciej linii. Linia ta będzie skierowana na Pragę-Południe, a właśnie ta dzielnica została wskazana w aplikacji do Komisji Europejskiej dla stu neutralnych klimatycznie miast, jako część Warszawy, w której prowadzone będą projekty pilotażowe – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

 

List intencyjny na rzecz dekarbonizacji Warszawy podpisali m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Odpadowe ciepło

– Nadmiar ciepła jest największym niewykorzystanym źródłem energii na świecie – przypomina Metro Warszawskie. – Nawiązane partnerstwo zbada możliwości ponownego wykorzystania nadmiaru ciepła z metra warszawskiego do ogrzewania budynków, domów i wody w mieście. W samej Warszawie dostępny nadmiar może pokryć zapotrzebowanie na ciepło co najmniej 275 tysięcy mieszkańców. Potencjał nadwyżki ciepła szacowany jest na poziomie 3,8 TWh rocznie, z czego trzy największe źródła, w tym metro mogą generować nawet 3,3 TWh energii cieplnej rocznie.

Dodaj komentarz