Konferencja Wydarzenia

Nawierzchnie Szynowe – Innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

W dniach 22–23 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „STOK” w Wiśle odbyła się Konferencja „Nawierzchnie Szynowe. Rynek – Inwestycje – Utrzymanie” zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy i pod patronatem Grupy KZN Bieżanów. Wydarzenie było przedłużeniem i rozszerzeniem wcześniejszej serii konferencji pt. „Kolej na obszarach szkód górniczych”.

Konferencja, nad którą merytoryczny patronat objął Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Województwo Śląskie, skupiała się na różnych aspektach nawierzchni szynowej – jednego z najistotniejszych czynników bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego. Nowoczesne podzespoły nawierzchniowe zabudowywane w trakcie procesu inwestycyjnego przy użyciu technologii utrzymujących ich wysoką jakość początkową, jak również późniejsze utrzymanie nawierzchni i torów w stanie pełnej przydatności eksploatacyjnej, zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo – dlatego tak ważne jest organizowanie branżowych spotkań w tym aspekcie. To przesłanie znalazło się m.in. w wystąpieniu inauguracyjnym Adama Musiała, Dyrektora Generalnego Izby.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Zarządu Grupy KZN Bieżanów – Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, oraz Sławomir Bijak, Członek Zarządu. Obaj podkreślili znaczenie merytorycznego i technicznego dialogu w ramach branży związanej z infrastrukturą kolejową, zwłaszcza teraz, w okresie „inwestycyjnej gorączki” związanej z realizacją Krajowego Programu Kolejowego. Wskazali też na nową, bardziej zintegrowaną formułę działań krakowskiego holdingu na rynku kolejowym. Tę myśl rozwinął twórczo w dłuższej prezentacji Prezes Leszczyński, podkreślając, że konsolidacja jest odpowiedzią na wyzwania rynku i pozwala Grupie KZN Bieżanów na najlepszą możliwą obsługę procesów inwestycyjnych związanych z nawierzchnią szynową.
– Podstawowe wartości, którymi kierujemy się budując i rozwijając naszą organizację to: kompleksowość, bezpieczeństwo, jakość i innowacyjność – mówił Rafał Leszczyński. – Dlatego produkcję opieramy na własnych technologiach, wypracowywanych w toku wielomiesięcznych prac rozwojowo-badawczych wykonywanych we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i certyfikującymi. Nasz model biznesowy od lat opiera się na budowaniu ustabilizowanych i partnerskich relacji z klientami. Wiarygodność marki KZN Bieżanów oznacza brak obietnic na wyrost, dotrzymywanie słowa i terminów oraz wsparcie klienta i pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów – podkreślał prezes krakowskiego holdingu.
Następnie głos zabrał Ryszard Sokołowski z Nasycalni Podkładów w Czeremsze, który przedstawił aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące drewnianych elementów nawierzchni kolejowej, a także pewnych niejasności, jakie w tej materii występują. Zwrócił zwłaszcza uwagę na celowość wykorzystywania podkładów i podrozjazdnic z twardego drewna bukowego jako doskonałego substytutu drewna dębowego. Magdalena Kamińska z Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” omówiła trendy i standardy dotyczące materiałów i konstrukcji stosowanych w rozjazdach kolejowych. Natomiast Prezes Zarządu KZN Rail Grzegorz Leszczyński skupił się na tematyce blokowego transportu rozjazdów, zwłaszcza pod kątem wykorzystania technologii Switcher, której KZN Rail jest operatorem.
Po krótkiej przerwie zaprezentowana została m.in. technologia związana z podkładami i podrozjazdnicami z tworzyw sztucznych, której specyfikę przybliżył uczestnikom konferencji Artur Wróblewski, Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią firmy Vossloh Fastening Systems. Iwona Karasiewicz, specjalista administracyjno-ekonomiczny Instytutu Kolejnictwa, wygłosiła referat dotyczący analizy ryzyka w nawierzchni szynowej. Jako ostatni, choć nie najmniej ważni, głos zabrali przedstawiciele ośrodków naukowych: Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz Kłosek opowiedział o materiałach antropogenicznych w nawierzchni i podtorzu) oraz Politechniki Śląskiej (dr hab. inż. Ryszard Walentyński, Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów, wykazał przydatność oprogramowania Wolfram Mathematica dla kolejnictwa).
Panele tematyczne konferencji umożliwiły wymianę doświadczeń oraz prezentację rozwiązań dedykowanych infrastrukturze kolejowej, szczególnie nawierzchni szynowej, utrzymaniu infrastruktury w jak najlepszym stanie, zahamowaniu degradacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, a także przybliżenie osiągnięć naukowych i technicznych.
Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się uroczysta Gala Grupy KZN Bieżanów, podczas której zostały wyróżnione przedsiębiorstwa i instytucje w istotny sposób wspierające Grupę. Statuetki strategicznego partnera otrzymały firmy: Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, PORR oraz BUDIMEX.

Dodaj komentarz