Raport z Polski

COVID-19: Ministrowie transportu UE rozmawiali o wsparciu dla transportu

Przedstawiciel polskiego rządu podkreślił, że zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania się pandemii wirusa w Europie i na świecie wymaga skoordynowanych i zdecydowanych działań.

 

– Wymaga to wprowadzenia szeregu ograniczeń, w tym w transporcie i przy przekraczaniu granic. W tej wyjątkowej sytuacji zdrowie publiczne ma wartość nadrzędną – podkreślił minister A. Adamczyk, zaznaczając, że w geście solidarności z innymi państwami UE Polska stara się zapewnić przejazdy dla obywateli innych państw, w celu powrotu do domu.

 

– W tym celu, w razie konieczności uruchamiane są specjalne pociągi ewakuacyjne – dodał minister.

 

Jednocześnie za niezbędne uznał zapewnienie lotniczego, kolejowego i drogowego transportu towarów.

– Z uwagi na znaczące konsekwencje dla gospodarki wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 konieczne są działania, które zapewnią wsparcie dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19, w szczególności w sektorze transportu. Wsparcie to powinno przyjąć różne formy, w tym bezpośredniej pomocy ze strony UE – zaapelował minister A. Adamczyk.