Analizy

Inteligentne sieci dystrybucyjne

Inteligentne sieci dystrybucyjne to miliardy euro oszczędności:

  • 5 mld euro – takie straty przynosi europejskiej gospodarce nieprawidłowe działanie energetycznych sieci dystrybucyjnych.
  • Rozwiązaniem tego problemu są zaawansowane narzędzia, pozwalające na monitoring i zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym
  • Inteligentne sieci dystrybucyjne zapobiegają marnotrawieniu energii oraz optymalizują jej wykorzystanie w ciągu doby – efekty te obserwujemy już dziś.
  • W przyszłości przełom przyniesie wykorzystanie w monitoringu sztucznej inteligencji.

W niedalekiej przyszłości energetyczne sieci dystrybucyjne staną przed potężnym wyzwaniem – koniecznością zapewnienia odpowiedniego przepływu energii w sytuacjach zmiennego popytu i podaży. Będzie to rezultatem dwóch trendów, zmieniających dzisiejszą energetykę. Pierwszym z nich jest spodziewany wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE). Drugim – coraz większe znaczenie tzw. energetyki prosumenckiej, w której konsumenci energii są zarazem, dzięki odnawialnym źródłom, jej rozproszonymi producentami.