Raport z Polski

Aktywne 12 miesięcy. UTK podsumował miniony rok

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, uruchomienie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, kontynuacja Kampanii Kolejowe ABC skierowanej do najmłodszych a także przygotowanie do wejścia w życie IV Pakietu Kolejowego – tak w skrócie wygląda 2019 rok w UTK

Bezpieczeństwo to wiodący temat aktywności UTK. Wspieraliśmy innowacyjne rozwiązania, promowaliśmy kulturę bezpieczeństwa i prowadziliśmy takie akcje, jak Kampania Kolejowe ABC. Informacja o zasadach bezpieczeństwa dotarła do kilku milionów odbiorców. Ważnymi zagadnieniami były również działania prorynkowe oraz zwiększenie dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra.

 

W sferze bezpieczeństwa i edukacji UTK działał aktywnie na polu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Pomimo tego, że system kolejowy nie ma bezpośredniego wpływu na liczbę wypadków z uczestnikami ruchu drogowego UTK działał aktywnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa tak, by zmniejszyć wypadkowość na przejazdach. W związku z tym w 2019 r. z inicjatywy Urzędu rozpoczęły się przygotowania do testów urządzeń monitorujących przejazdy kategorii D. Ich zaletą będzie to, że pozwolą na wskazywanie odpowiednim organom kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

Ponadto UTK koordynował rozszerzenie wśród pozostałych zarządców infrastruktury w Polsce zasięgu funkcjonowania „żółtej naklejki”, która została wprowadzona przez PKP PLK. Naklejka pozwala łatwo zidentyfikować miejsce w którym znajduje się przejazd, co w razie niebezpiecznego zdarzenia przyspiesza dotarcie służb ratowniczych i pozwala na awaryjne wstrzymanie ruchu kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego zadbał o edukację kierowców. Powstał film „Bezpieczne przejazdy” – kompendium wiedzy na temat bezpiecznego zachowania na przejazdach. Treść animacji była konsultowana z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendą Główną Policji, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, największym zarządcą infrastruktury kolejowej. Jedynie na Facebooku film dotarł do ponad 220 tys. odbiorców. Jest on również chętnie wykorzystywany podczas kursów na prawo jazdy.

Ponadto w zeszłym roku wzmocnione zostały działania związane z Kampanią Kolejowe ABC. W efekcie blisko 400 szkół i przedszkoli zostało zwizytowane przez edukatorów. W lekcjach wzięło udział ponad  12 tys. dzieci. W okresie wakacyjnym natomiast UTK organizował edukacyjne pikniki były rodzinne w miejscowościach nadmorskich: Rewalu, Władysławowie, Ustce i Kołobrzegu. Łącznie w piknikach oraz imprezie z okazji Dnia Dziecka w krakowskim Parku Jordana uczestniczyło ponad 21 tys. osób.

Do połowy grudnia trwał konkurs „Akcja Mural” w ramach którego należało przesłać projekt muralu promującego Kampanię Kolejowe ABC. Wzięło w nim udział ponad 19 tys. osób. Zwycięski projekt zostanie w czerwcu 2020 roku przeniesiony przez profesjonalnych „muralowców” na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy.

Znaczenie Kampanii podkreślił prezes Góra:

– W ubiegłym roku Kampania Kolejowe ABC nabrała niezwykłego tempa. Chęć zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie przez najmłodszych jest budująca. To dla nas impuls do dalszego prowadzenia i rozwijania tego projektu.

 

Dodaj komentarz