Raport z Polski

Aktywne 12 miesięcy. UTK podsumował miniony rok

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, uruchomienie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, kontynuacja Kampanii Kolejowe ABC skierowanej do najmłodszych a także przygotowanie do wejścia w życie IV Pakietu Kolejowego – tak w skrócie wygląda 2019 rok w UTK. 

– Bezpieczeństwo to wiodący temat aktywności UTK. Wspieraliśmy innowacyjne rozwiązania, promowaliśmy kulturę bezpieczeństwa i prowadziliśmy takie akcje, jak Kampania Kolejowe ABC. Informacja o zasadach bezpieczeństwa dotarła do kilku milionów odbiorców. Ważnymi zagadnieniami były również działania prorynkowe oraz zwiększenie dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra.

 

W sferze bezpieczeństwa i edukacji UTK działał aktywnie na polu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Pomimo tego, że system kolejowy nie ma bezpośredniego wpływu na liczbę wypadków z uczestnikami ruchu drogowego UTK działał aktywnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa tak, by zmniejszyć wypadkowość na przejazdach. W związku z tym w 2019 r. z inicjatywy Urzędu rozpoczęły się przygotowania do testów urządzeń monitorujących przejazdy kategorii D. Ich zaletą będzie to, że pozwolą na wskazywanie odpowiednim organom kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

Ponadto UTK koordynował rozszerzenie wśród pozostałych zarządców infrastruktury w Polsce zasięgu funkcjonowania „żółtej naklejki”, która została wprowadzona przez PKP PLK. Naklejka pozwala łatwo zidentyfikować miejsce w którym znajduje się przejazd, co w razie niebezpiecznego zdarzenia przyspiesza dotarcie służb ratowniczych i pozwala na awaryjne wstrzymanie ruchu kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego zadbał o edukację kierowców. Powstał film „Bezpieczne przejazdy” – kompendium wiedzy na temat bezpiecznego zachowania na przejazdach. Treść animacji była konsultowana z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendą Główną Policji, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, największym zarządcą infrastruktury kolejowej. Jedynie na Facebooku film dotarł do ponad 220 tys. odbiorców. Jest on również chętnie wykorzystywany podczas kursów na prawo jazdy.

Ponadto w zeszłym roku wzmocnione zostały działania związane z Kampanią Kolejowe ABC. W efekcie blisko 400 szkół i przedszkoli zostało zwizytowane przez edukatorów. W lekcjach wzięło udział ponad  12 tys. dzieci. W okresie wakacyjnym natomiast UTK organizował edukacyjne pikniki były rodzinne w miejscowościach nadmorskich: Rewalu, Władysławowie, Ustce i Kołobrzegu. Łącznie w piknikach oraz imprezie z okazji Dnia Dziecka w krakowskim Parku Jordana uczestniczyło ponad 21 tys. osób.

Do połowy grudnia trwał konkurs „Akcja Mural” w ramach którego należało przesłać projekt muralu promującego Kampanię Kolejowe ABC. Wzięło w nim udział ponad 19 tys. osób. Zwycięski projekt zostanie w czerwcu 2020 roku przeniesiony przez profesjonalnych „muralowców” na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy.

Znaczenie Kampanii podkreślił prezes Góra:

– W ubiegłym roku Kampania Kolejowe ABC nabrała niezwykłego tempa. Chęć zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie przez najmłodszych jest budująca. To dla nas impuls do dalszego prowadzenia i rozwijania tego projektu.

 

W lipcu UTK pierwszy raz zorganizowało Forum Kultury Bezpieczeństwa, czyli spotkanie przeznaczone dla 200 sygnatariuszy „Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Głównym tematem Forum był wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo. Jednym z efektów Forum było stworzenie filmu edukacyjnego dla maszynistów, którego premiera odbyła się w grudniu podczas Gali IV Konkursu Kultury Bezpieczeństwa. Natomiast bezpieczeństwo w trakcie modernizacji i robót torowych było tematem szkolenia dla wykonawców inwestycji. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz PKP Polskich Linii Kolejowych omówili zagadnienia dotyczące procesu organizacji, planowania i wykonania robót torowych, wymogów prawa budowlanego kładąc szczególny nacisk na zasady bezpieczeństwa.

Rok 2019 był przełomowy dla Akademii UTK bowiem od października ubiegłego roku formuła szkoleń została rozszerzona. W rezultacie otrzymania unijnego dofinansowania ruszył nowy projekt Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. W ciągu najbliższych 3 lat planowane jest przeszkolenie 7 tys. osób z przedsiębiorstw kolejowych. Zajęcia będą odbywały się w Centrali Urzędu oraz w miastach, w których mają siedziby oddziały terenowe UTK.

Reagując na potrzeby branzy i rynku UTK przygotowuje się do wejścia w przepisów IV Pakietu Kolejowego. Jedną z ważnych zmian jest współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej przy wydawaniu jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu. Umowa dotycząca przedmiotu i zakresu współpracy została podpisana przez dr. inż. Ignacego Górę, Prezesa UTK i Josefa Doppelbauera, Dyrektora Wykonawczego Agencji Kolejowej.

Oprócz tego Prezes UTK wydał w 2019 r. decyzje przyznające otwarty dostęp dla Przewozów Regionalnych i Leo Express. Dają one możliwość uruchomienia połączeń komercyjnych na wybranych trasach.

Dla przedstawicieli branży w lutym został zorganizowany Dzień Otwarty w UTK, w trakcie którego goście mogli spotkać się zarówno z kierownictwem urzędu, jak i z dyrektorami wszystkich komórek organizacyjnych. Eksperci UTK są również dostępni dla przedsiębiorców w trakcie „Piątków z UTK” organizowanych cyklicznie: dwa razy w miesiącu. W czasie Dnia Otwartego z możliwości spotkań skorzystało ponad 80 osób a w ramach „Piątków z UTK” od marca do grudnia blisko 40 osób.

Jedynym z priorytetów Urzędu jest dbanie o poprawę dostępności kolei dla wszystkich podróżnych.  UTK powołał forum, które działa na dostępnej kolei i w którym osoby i instytucje pracującą  na rzecz osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się. Przedstawiciele organizacji pomagają identyfikować bariery, które ograniczają lub uniemożliwiają rozwój dostępności transportu kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego był jednym z pierwszych urzędów centralnych, który dołączył do grona sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz dostępności”, a Prezes UTK uczestniczył w pracach Rady Dostępności w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.

Eksperci UTK zaangażowani są również w program szkoleniowy dla pracowników transportu zbiorowego organizowany przez PFRON. W ramach Festiwalu Kultury bez Barier w UTK odbyły się zajęcia Kampanii Kolejowe ABC dostępne dla uczniów głuchych i niedosłyszących. W lekcji uczestniczyły dzieci z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Urząd dba również o zachowanie historii kolejnictwa w Polsce. Przygotowano reportaż „Ganz. Kolejowy emeryt na chodzie”, którego bohaterem jest Roman Szymański. Determinacja emerytowanego kolejarza pozwoliła zachować zabytkowy wagon motorowy SN 61 potocznie zwany Ganzem.

UTK działa także bardzo aktywnie na polu CSR. W ramach tego typu działań zorganizowana została Kolejowa Kropla Krwi. Łącznie w trzech edycjach zebrano krew, która mogła uratować życie około 300 osobom. W ramach wolontariatu pracowniczego zorganizowaliśmy akcje dla potrzebujących- seniorów i domów dziecka.