Tabor Wydarzenia

CUPT zaktualizował listę wsparcia projektów taborowych. Kto zyskał, a kto stracił?

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę przedsięwzięć, które otrzymały unijne wsparcie na zakup taboru kolejowego. Dokument, jak zaznaczyło CUPT, wymagał korekty ze względu na błąd techniczny, powstały przy opracowaniu zestawienia.

Fot. CUPT
Fot. CUPT

Zgodnie z aktualną listą, największe wsparcie otrzymało POLREGIO – ponad 828 mln zł. Spółka ze środków tych zakupi łącznie 98 jednostek.

Koleje Mazowieckie otrzymały ponad 30 mln więcej, niż pierwotnie podano. To łącznie ponad 554 mln zł.

Wzrosło także dofinansowanie dla Województwa Łódzkiego. Projekt „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego – 10 sztuk” dofinansowany zostanie kwotą 74,28 mln zł. Wcześniej Samorząd otrzymał na to zadanie 69,98 mln zł.

Aktualizacja rankingu nie przebiegła po myśli Województwa Mazowieckiego. Stwierdzono bowiem, że wniosek na wsparcie zakupu 16 dwuczłonowych ezt nie spełnia kryteriów wyboru. Tym samym przepadło dofinansowanie w wysokości ponad 91,6 mln zł. Zwiększono zaś wsparcie zakupu 6 pojazdów elektryczno-akumulatorowych o 3 mln zł – z prawie 52,3 mln zł do 55,5 mln zł.

Szczegóły:

CUPT podzieliło środki na projekty taborowe! Dofinansowanie nie dla wszystkich

Bez zmian na liście rezerwowej

Na liście rezerwowej znalazły się projekty Województwa Zachodniopomorskiego (Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym), Opolskiego (Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego), Małopolskiego (Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – KPO) oraz warszawskiej SKM (Zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej).

Dodaj komentarz