Aktualności

Cykl konferencji – Zagadnienia konstrukcji i badań pojazdów szynowych


Trzeci referat przedstawiony przez Kierownika Zakładu Lokomotyw IPS „TABOR” Piotra Michalaka obejmował metodykę doboru zespołu prądotwórczego dla modernizowanej lokomotywy spalinowej. W referacie przedstawiono analizę stanu taboru kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem liczby lokomotyw spalinowych będących własnością przewoźników krajowych. Średni wiek lokomotyw spalinowych w Polsce wynosi obecnie ok. 37 lat, natomiast do roku 2023 planowane są duże inwestycji w lokomotywy spalinowe przewoźników krajowych. Na tej podstawie określono warunki opłacalności procesu modernizacji lokomotyw spalinowych. Proces modernizacji przedstawiono na przykładzie lokomotywy TEM2, która była bazą dla lokomotywy typu 19D. W referacie opisano zakres modernizacji pojazdu, który przedstawiono również w formie zdjęć modelu 3D.
Ostatni z referatów dotyczył przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych oraz omówienia tendencji rozwojowych układów biegowych stosowanych w pojazdach szynowych. Prelegent mgr inż. Radosław Miklasz w pierwszej części omówił podstawowe układy biegowe opracowane w IPS „TABOR” na przestrzeni ostatnich 10 lat. W drugiej części referatu przedstawiony został proces konstruowania układu biegowego, na przykładzie układu 111E. Podczas prezentacji zwrócono uwagę na optymalizację konstrukcji już na etapie projektowania. Na zakończenie referatu przedstawiono tendencje rozwojowe, jakimi podążają układy biegowe pojazdów szynowych.
Na zakończenie wywiązała się dyskusja na tematy związane z prezentowanymi referatami. Konferencję zamknął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który podziękował prelegentom oraz wszystkim gościom za przybycie i wkład w ubogacenie konferencji. Jednocześnie zostało wystosowane zaproszenie ze strony Organizatorów na kolejną konferencję z cyklu „Zagadnienia konstrukcji i badań pojazdów szynowych”, która odbędzie się 14.03.2019 na Politechnice Poznańskiej.