global Inwestycje

Czechy chcą zainwestować rekordową kwotę w infrastrukturę drogową i kolejową

Czeski rząd zatwierdził najwyższy w historii projekt budżetu Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej. Na inwestycje transportowe przeznaczonych ma zostać 127,5 mld czeskich koron.  Ze źródeł krajowych pochodzić będzie większość – bo aż 90,5 mld koron, UE dofinansuje działania kwotą 22 mld koron, a 15 mld koron Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności (RRF)

– Projekt budżetu wzrósł z pierwotnych 83,2 mld CZK w 2020 r. do rekordowych 127,5 mld koron w 2021 r. W nadchodzących latach spodziewamy się rekordowej budowy ponad setek kilometrów autostrad i dziesiątek kilometrów obwodnic miasta, zakończenie modernizacji D1, budowa i przebudowę rozjazdów oraz korytarzy kolejowych, będziemy dalej naprawiać dziesiątki dworców, przyczynimy się także do budowy dróg wojewódzkich II i III klasy – mówi minister transportu Karel Havlíček.

Na inwestycje w transport zarezerwowano 83 mld koron, zaś 44,5 mld koron na wydatki niekapitałowe – w tym utrzymanie i naprawę infrastruktury transportowej. Jeżeli zajdzie potrzeba przyspieszenia części inwestycji, środki mogą zostać zwiększone.

Wykorzystanie środków w ramach UE nowej generacji zostało niedawno uwzględnione w budżecie, który zostanie dostarczony między innymi jako narzędzie wspierające odbudowę i odporność RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstwo Transportu i Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej na infrastrukturę transportową spodziewają się przeznaczyć w przyszłym roku 15 mld koron.

Aktualnie, poza budową setek kilometrów autostrad i dróg, trwa przebudowa 60 dworców, a kolejnych 50 szykowanych jest na modernizację. W przyszłym roku powstanie kolejnych 170 bezpiecznych przejazdów kolejowo-drogowych.

Reklama