global

Czechy przygotowują się do zautomatyzowania metra

Od lipca weszła w życie nowelizacja dekretu „Przepisy konstrukcyjne i techniczne kolei”. Dokument to wynik niedawnej nowelizacji ustawy o czeskich kolejach. Jego celem jest umożliwienie budowy tzw. automatycznego metra. Pojazdy pozbawione maszynisty kontrolowane będą wówczas za pomocą systemu technicznego.

Rozporządzenie po raz pierwszy zastosowane zostanie przy budowie linii D praskiego metra. Dokument określa warunki techniczne budowy z planowaną automatyczną eksploatacją pociągów. Zaktualizowane zostały także wcześniejsze przepisy, usuwając tym samym przeszkody prawne lub niepożądane ograniczenia dot. inwestycji.

Obecny dekret został przygotowany przez Ministerstwo Transportu we współpracy z Firmą Transportową Miasta Stołecznego Pragi.

Jak podkreślają przedstawiciele czeskich władz, dekret to kolejny krok na drodze do autonomicznej mobilności.

Przypomnijmy:

Automatyczne systemy metra wdrożone mają zostać na istniejącej linii C oraz planowanej linii D. Konsultacje związane z powstaniem systemu prowadzone są z ośmioma wiodącymi producentami zautomatyzowanych systemów metra, m.in. z firmami: Bombardier, Siemens, Alstom, Ansaldo STS, Thales, Stadler. Pierwsza część dialogu prowadzona będzie do połowy lipca. Przetarg ogłoszony zostanie najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2021 r.

Linia C jest najbardziej eksploatowaną linią praskiego metra. Zastosowane systemy nie pozwalają obecnie na zagęszczenie kursowania pociągów.

Dodaj komentarz