global

Czeski Zarząd Kolei nagrodzony za wspieranie osób niepełnosprawnych

Zarząd Kolei Republiki Czeskiej otrzymał nagrodę „Mosty 2019” za nadzwyczajne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Instytucja systematycznie wspiera osoby z niepełnosprawnościami i działa na rzecz poprawy komfortu ich podróży.

O rosnącej dostępności czeskich kolei świadczą najnowsze analizy. Pokazały one, że na trasach lokalnych i liniach międzynarodowych stacje z dostępem do peronu „bez barier” stanowią 54 proc. Bariery architektoniczne zlikwidowano także na dworcach (50 proc.).

– Tylko w roku 2019 udało się nam ukończyć 18 modernizacji budynków i dworców, co znacząco wpłynęło na dostępność kolei – mówi Jiří Svoboda, Dyrektor Generalny Zarządu Kolei. – Zmieniły się stacje i przystanki między Řikonín i Vlkov u Tišnova, w Karlovych Varach, Poříčanach, Čelákovicach, a także budynki dyspozytorskie w Přibyslav i Břeclavie,

 

W najbliższych latach planowane są kolejne modernizacje. Do 2025 r. Zarząd Kolei planuje zwiększyć liczbę peronów „bez barier” na głównych liniach w kraju o kolejne 20 proc.

Kolejnym krokiem w uzyskaniu większej dostępności jest projekt Euroklíč, dzięki któremu stopniowo zwiększa się dostępność głównie publicznych sanitariatów. Zdecydowana większość toalet znajduje się właśnie na dworcach.

W celu skoordynowania planów zarządcy infrastruktury i wymagań dotyczących stworzenia lepszych warunków podróżowania dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, w ubiegłym roku powstała platforma spotkań przedstawicieli Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych Republiki Czeskiej, przewoźników pasażerskich oraz Zarządu Kolei. Przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami mogli zapoznać się z planami poprawy dostępu do stacji w latach 2020-2025 oraz z nowymi stronami internetowymi Zarządu Kolei, które zawierają także informacje dot. lepszej dostępności do stacji i przystanków kolejowych dla osób niepełnosprawnych.