global

Czy czeski rząd cofnie dofinansowanie do biletów kolejowych?

Fot. LE

Czy czeski rząd, ze względu na skutki gospodarcze wynikające z epidemii, zwiększy deficyt budżetowy z 40 mld koron do 200? Z taką propozycją wyjść ma w poniedziałek 23 marca minister finansów Alena Schillerová. W ramach zmian ograniczone mają zostać też m.in. wydatki państwa na dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

W planach jest redukcja wydatków państwa na dopłaty do biletów kolejowych i autobusowych. Chodzi o ulgi dla młodzieży i seniorów. Wydatki mają zostać okrojone o 1,5 mld czeskich koron. W roku ubiegłym czeski rząd, tytułem rekompensaty za bilety, wypłacił przewoźnikom 5,78 mld CZK.

Minister już w połowie marca chciała wycofać dopłaty do biletów, głównie dla uczniów i studentów, jednak jej plany odrzucił Karl Havlick, minister transportu.

Zniżki na bilety w wysokości do 75 proc. czeski rząd wprowadził we wrześniu 2018 r. Te największe ulgi przyznane zostały uczniom i studentom do 26. roku życia. Czy zostaną anulowane? Decyzję w tej sprawie przedstawiciele czeskiego rządu podejmą w poniedziałek.

Dodaj komentarz