global Inwestycje Tabor

Siemens Mobility i VTG Rail Europe testują system monitorowania hamulców

Siemens Mobility i VTG Rail Europe rozpoczęli współpracę w celu unowocześnienia kolejowego transportu towarowego. Wspólnie testować będą innowacyjny system monitorowania hamulców (BMS).

Fot. Siemens Mobility

Redukcja dwutlenku węgla i przeniesienie transportu drogowego na tory są istotnymi czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie celów klimatycznych. Siemens Mobility określił więc potrzebę zwiększenia wydajności  kolejowej transportu kolejowego i rozpoczął w tym kierunku działania, planując testy nowego systemu.

– System monitorowania hamulców, opracowany przez firmę Siemens Mobility, jest kluczowym krokiem w kierunku dalszej automatyzacji i cyfryzacji kolei towarowej. Zmniejszone czasochłonne procesy ręczne, zwiększona wydajność i gwarantowana dostępność to kluczowe czynniki sprawiające, że zrównoważony transport kolejowy staje się coraz bardziej konkurencyjny – powiedziała Anne Fischer, Head of Rail Automation Products, Siemens Mobility.

 

Idea stworzenia systemu monitorowania hamulców zrodziła się w VTG w 2016 r.

– Dzięki Siemens Mobility znaleźliśmy strategicznego partnera technologicznego, z którym możemy nadal wprowadzać innowacje i rozwijać inteligentną, najnowocześniejszą technologię kolejową. Nadrzędnym założeniem projektu jest bezpośredni wpływ na produktywność i wydajność przemysłu. Wdrożenie systemu monitorowania hamulców umożliwia efektywniejsze wykorzystanie przepustowości sieci, zmniejszenie obciążenia pracą personelu pociągu i zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa – powiedział dr Hanno Schell, dyrektor ds. Innowacji technicznych w VTG.

 

Okres próbny dla systemu trwać będzie rok. W tym czasie poszczególne jego elementy będą testowane i optymalizowane.

W BMS został w pełni wyposażony już pierwszy z dwóch zestawów wagonów. Testy prowadzone są od listopada.

System dostarcza załodze pociągu dane dot. stanu hamulców i kół w wagonie. Przesyła także bieżące raporty oraz aktualizacje na żywo wszystkie ustawienia wagonów na wyświetlaczu w lokomotywie. BMS pozwala na szczegółową wizualizację nieprawidłowych ustawień, zaciśniętych hamulców ręcznych lub innych problemów z elementami wagonu podczas kontroli i bezpośrednio przed wyjazdem. Uzyskane dane pomagają zapobiegać nieoczekiwanym przestojom, zmniejszają koszty konserwacji i zapewniają wczesne wskazanie zużycia.

Dodaj komentarz