Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Utworzenie Kujawsko-Pomorskich Samorządowych Przewozów Pasażerskich coraz bardziej realne

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę o woli utworzenia spółki celowej samorządu województwa – Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie. Decyzja ta podjęta została w trakcie obrad – 22 marca.

O utworzeniu własnej spółki przewozowej informował wcześniej Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Więcej szczegółów zdradził w trakcie obrad.

– Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się do przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na 10 lat. Ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców, chcemy w tym nowym rozdaniu przywrócić połączenia kolejowe sprzed obecnych ograniczeń. Liczymy, że przystępujące do przetargu podmioty przedstawią rozsądne, satysfakcjonujące wszystkie strony oferty. Gdyby się tak jednak nie stało, przygotowujemy rozwiązanie alternatywne, którym jest możliwość powierzenia świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem spółce, której samorząd województwa kujawsko-pomorskiego będzie właścicielem – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obecnie przewozy realizują spółki Polregio oraz Arriva. Jak informuje Urząd Marszałkowski, wśród aktywów nowego przedsiębiorstwa znajdą się m.in. zespoły trakcyjne, szynobusy i doczepy należące do samorządu województwa, które już dziś stanowią połowę używanego w kujawsko-pomorskiem taboru kolejowego.

W ubiegłym tygodniu marszałek Całbecki podkreślił, że aktualnie funkcjonujące spółki przewozowe nie muszą się martwić o swój byt. Spółka Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie zagwarantuje możliwość zatrudnienia u siebie personelu obu przedsiębiorstw.

Jak zapowiada marszałek, przetarg na obsługę regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w kujawsko-pomorskiem zaplanowano na połowę kwietnia. W lipcu nastąpi jego rozstrzygnięcie.

Jednocześnie Piotr Całbecki powołał zespół składający się ze wskazanych przez przewodniczącą sejmiku radni województwa wszystkich opcji politycznych, którzy będą nadzorować wybór przewoźników.

Dodaj komentarz