Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Modernizacja dworca w Bolesławcu na ostatniej prostej

Kończą się prace związane z przebudową dworca kolejowego w Bolesławcu. Podróżni korzystać już mogą ze zmodernizowanych pomieszczeń. Wcześniej do ich dyspozycji oddany był kontenerowy dworzec tymczasowy.

Dzięki wprowadzonym zmianom pasażerowie mogą zobaczyć pierwsze efekty inwestycji, skorzystać z części poczekalni i toalet znajdujących się wewnątrz historycznego budynku, a od jutra również z kasy biletowej. Wkrótce zostanie także zlikwidowany kontenerowy dworzec tymczasowy, w którym do tej pory odbywała się obsługa podróżnych. Po usunięciu kontenerów wykonawca przeprowadzi w tym miejscu prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Prace budowlane są już praktycznie zakończone. Finalizowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach, wyposażanie budynku oraz testy zainstalowanych systemów i urządzeń. W otoczeniu dworca trwają jeszcze prace nad zagospodarowaniem terenu oraz w budynku rowerowni.

Dworzec w Bolesławcu został wybudowany w 1845 roku i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja pozwoliła na przywrócenie bryle dworca jej historycznego wyglądu. W efekcie przebudowy całkowicie nową jakość zyska strefa obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), która będzie funkcjonalnie połączona z przestrzenią handlową. Dworzec będzie w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Wyposażono go również w system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. Dworzec stanie się bardziej ekologiczny m.in. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie przegród budowlanych.

Inwestycja jest realizowana w ramach największego w historii projektu budowy i przebudowy dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt przebudowy dworca w Bolesławcu to 19,2 mln zł brutto, a inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Otwarcie całego dworca dla podróżnych planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Dodaj komentarz