Konferencja

Czy kolej pozytywnie wpływa na środowisko? W Warszawie trwa proekologiczna konferencja “Kolej na energię”

Jaki kolej ma i jaki może mieć wpływ na klimat? O tym debatują uczestnicy II edycji Konferencji „Kolej na energię”. W trakcie wydarzenia omawiane są innowacyjne i proekologiczne rozwiązania związane z branżą kolejową w Polsce i na świecie. Prezentowany jest również model biznesowy programu “Zielona Kolej”.

Temat ochrony środowiska i proekologicznych działań staje się coraz popularniejszy. O świadomości ekologicznej mówimy już nie tylko w kontekście segregowania śmieci oraz palenia w piecach. Temat istotny jest również w branży transportowej, w tym w branży kolejowej. W ostatnich miesiącach szczególnie ważne były zagadnienia związane z energią.

Proekologiczne rozwiązania zaczynają być widoczne m.in. w inwestycjach spółek przewozowych czy samorządów terytorialnych. Na pociągi hybrydowe postawiły Koleje Dolnośląskie, o wodorowych coraz częściej mówią także przedstawiciele bydgoskiej PESY.

Zdaniem wielu specjalistów z branży, kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, który obecnie istnieje na świecie. Jak wskazuje raport Europejskiej Agencji Środowiska, kolej emituje jedynie 0,5 proc. dwutlenku węgla do atmosfery – najmniej spośród wszystkich środków transportu na terenie Unii Europejskiej.

– Dostrzegamy dużą potrzebę innowacyjności, podejmujemy w spółce szereg działań proekologicznych. W 2019 roku podpisaliśmy umowę na montaż liczników w naszych pojazdach, co w połączeniu z EcoDrivingiem pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii – mówił Marek Chraniuk, prezes PKP IC.

 

Uczestnicy konferencji podejmują dziś m.in. temat „Zielonej Kolei”, inwestycji i rozwoju transportu zeroemisyjnego, redukcji dwutlenku węgla, transportu proklimatycznego i wyzwań w zakresie emisyjności środków komunikacji. Mówią również o innowacyjnych i proekologicznych rozwiązaniach, mogących mieć zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu kolei.

Program „Zielona Kolej” może ruszyć już dziś. Zbudowany przez PKPE model biznesowy zakładający 15-letnią perspektywę wykreuje inwestycje o wartości od 6 do nawet 10 mld zł.

Analizy wskazują, że cena energii odnawialnej osiągnie parytet z ceną energii dostarczonej z sieci najwcześniej w okolicach roku 2025.

 

Jak wygląda wypracowany model biznesowy PKPE programu „Zielona Kolej”?

 • gwarancja PKPE konkurencyjnego i przewidywalnego kosztu zaopatrzenia w energię odbiorców kolejowych
 • zawarcie wieloletnich kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców kolejowych oraz na jej zakup od wytwórców energii odnawialnej
 • objęcie zasięgiem całego kraju w oparciu o wykorzystanie źródeł lokalnych położonych niedaleko miejsc odbioru, w tym w ramach lokalnych obszarów finansowania
 • zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. poprzez wykorzystanie magazynów energii
 • model Zielonej Kolei symulujący i podążający za rozwojem branży kolejowej

Realizacja „Zielonej Kolei” wymaga zaawansowanej warstwy technologicznej. PKP Energetyka dysponuje Inteligentnym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Dystrybucją Energii dla Kolei.

Automatyczna koordynacja prac na sieci:

 • System PLANER służy do planowania prac na sieci (zarządzanie zasobami – pracownikami oraz sprzętem w czasie rzeczywistym)
 • Lepsza organizacja i usprawnienie pracy dzięki wykorzystaniu systemu

Inteligentne zarządzanie z wykorzystaniem big data

 • System Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS) wspierający procesy inwestycyjne, modernizacyjne i eksploatacyjne na majątku dystrybucyjnym
 • System zarządzania ruchem sieci SCADA nadzorujący proces dostarczania energii elektrycznej (zdalny monitoring i sterowanie)

Smart Grid

 • Systemy wspierające pracę OSD (m.in. system sieci inteligentnych liczników AMI, centralna baza informacji
 • Ponad 45 tys. moderatorów pracujących w trybie „machine to machine”
 • Szybsze i sprawniejsze rozliczanie zużycia energii elektrycznej, a także szybsze wykrywanie i reagowanie na przerwy w zasilaniu

Cyfrowy model sieci

 • Tzw. „cyfrowa magia” zawierająca dane dot. infrastruktury PKPE zgromadzone w systemie komputerowym
 • Wykonywanie bieżącej aktualizacji danych oraz przekazywanie ich do pracowników na sieci wyposażonych w tablety, co ułatwia m.in. zarządzanie siecią

Dodaj komentarz