Konferencja

Kolej na energię: “Zielona energia to przyszłość kolei w Polsce”

– Stanęliśmy przed wyzwaniem, w jaki sposób wpływać na zmiany zachowań, by eksponować te promujące ekologiczne środki transportu – mówił w trakcie rozpoczęcia II Konferencji „Kolej na energię” Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo, Przewodniczący Klastra „Luxtorpeda 2.0”, organizatora wydarzenia. W spotkaniu w Hotelu Marriot w Warszawie udział biorą m.in. eksperci z zakresu energetyki oraz transportu kolejowego.

Przemówienie wprowadzające do debaty rozpoczął Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Podkreślał on proekologiczne wyzwania, jakie stoją przed branżą kolejową i ludźmi świata kolei. Przypomniał także o podjętej w grudniu decyzji o przyznaniu Polsce własnej drodze do dążenia do neutralności ekologicznej.

– Wykorzystanie zielonej energii to przyszłość kolei w Polsce – podkreślał. – W najbliższym czasie rozmawiać będzie o przyszłości energetycznej na następne 30 lat. To bardzo ważny moment.

 

W swoim przemówieniu nawiązał także do wodoru – paliwa przyszłości i związanych z nim planowanych inwestycjach kolejowych.

Czy kolej pozytywnie wpływa na środowisko? W Warszawie trwa proekologiczna konferencja “Kolej na energię”

W trakcie inauguracji konferencji nie zabrakło także odniesień do zielonej energii i wykorzystaniu jej w branży kolejowej.

– Aktualnie większość przewozów realizowana jest z wykorzystaniem trakcji elektrycznej – podkreślał Leszek Hołda, prezes PKP Energetyka. – Konieczne jest więc wdrażanie planu zastąpienia węgla odnawialnymi źródłami energii, by kolej stała się jeszcze bardziej ekologiczna.

Źródło: nakolei.pl