Wydarzenia

Heros polskiej gospodarki

MABO Sp. z o.o., producent konstrukcji stalowych dla przemysłu i infrastruktury drogowej oraz drugi na świecie producent nowej generacji urządzenia do górnej sieci trakcyjnej kolejowej i tramwajowej, nagrodzony tytułem Heros Polskiej Gospodarki Polskiego Klubu Biznesu.

Nagrody Polskiego Klubu Biznesu to wyraz bezinteresownego uznania środowiska, to zobowiązanie do wskazywania innym drogi do sukcesu. Jesteśmy dumni z laureatów naszych nagród, z ich wielkich i mniejszych sukcesów, bo to one tworzyły fundamenty gospodarki rynkowej, stabilizowały gospodarczy rozwój kraju. Dumni jesteśmy z tych, którzy swoją osobistą, ciężką pracą budowali swoje firmy i przedsiębiorstwa. Ich nazwiska, dokonania i zasługi przechowujemy w pamięci i na kartach Złotej Księgi, bo wnoszą w nasze spojrzenie w przyszłość optymizm i nadzieję.

Ryszard Konwerski
Prezes Polskiego Klubu Biznesu

 

MD