Aktualności

Seminarium dotyczące bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Zagadnienie bezpieczeństwa na kolei dotyka wielu obszarów od kwestii infrastrukturalnych zaczynając po zagadnienia bezpieczeństwa podróżnych.

W ostatnich latach można zauważyć rosnący poziom bezpieczeństwa na kolei. Jest to efekt działań prowadzonych przez spółki kolejowe na tym polu. To także wynik konsekwentnej współpracy pomiędzy koleją a odpowiednimi służbami. Na wzrost bezpieczeństwa w każdym aspekcie wpływają również kwestie związane z modernizacjom torów i urządzeń sterowania ruchem, nowy i wyremontowany tabor, szkolenia, kontrole oraz monitoring.
„PKP Intercity” SA, Zakład Północy, wraz z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni przygotowały eksperckie seminarium na którym poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Otwarcia wydarzenia dokonali rektor WSAiB w Gdyni dr Tomasz Białas oraz dyrektor „PKP Intercity” SA, Zakład Północny w Gdyni Zbigniew Rączkowski, natomiast wprowadzenia dokonał dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Gdańsku, Grzegorz Bijok. Podkreślił on, że bezpieczeństwo powinno być uznane za wartość nadrzędną dla pracowników i organizacji. Uwypuklił, że kolej to element infrastruktury krytycznej dla państwa, a tym samym należy zwrócić uwagę na siłę szyfrowania danych, współpracę z organami zewnętrznymi w tym dostawcami systemów. Bijok stwierdził jednak, że ogólny stan bezpieczeństwa na kolej stale się podnosi.
Sebastian Wójt z „PKP Intercity” SA, opowiedział natomiast o zagrożeniach kryminalnych w pociągach przewoźnika. Omówił statystyki rozbojów, kradzieży czy dewastacji. Podkreślił również zaangażowanie i inwestowanie przewoźnika w elementy związane z bezpieczeństwem w tym monitoring wizyjny. Podobną tematyką podjął Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Skupił się on na bezpieczeństwie podróżnych, problemach z graffiti oraz z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
W ramach seminarium poruszono także tematykę bezpieczeństwa ruchu kolejowego (Sławomir Guz, PKP IC Zakład Północny), zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na terenach kolejowych. (dr Józef Pruchniak, WSAiB), zagrożenia w obszarze przesyłek konduktorskich (Beata Malinowska, PKP IC) czy też przewozu towarów niebezpiecznych. (Bogusław Mrowiec, PKP Cargo SA).
Ciekawą analizę przypadku zaprezentował Wojciech Koszyński z Grupy Detektywistycznej InvestProtect Gdańsk, który omówił praktyczne aspekty przeciwdziałania kradzieżom na terenie infrastruktury kolejowej.
Ponadto dr Wojciech Wosek (WSAiB) streścił zagadnienie fałszywych alarmów bombowych na terenach kolejowych. Natomiast Michał Zagalskie z PKP SA scharakteryzował infrastrukturę obiektów kolejowych w aspekcie neutralizacji zagrożeń, współpraca podmiotów kolejowych i pozakolejowych w sytuacjach zagrożenia.
Seminarium zakończyło wystąpienie Radosława Karwickiego (Raport Kolejowy), który przedstawił działalność Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Raportu Kolejowego oraz inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa (szkolenia, konferencje).

RK

MD

Dodaj komentarz